Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Vláda schválila materiál rezortu vnútra, kúpia sa dva nové vrtuľníky

20. 07. 2022

vrtuľník ilustrák

Vláda dnes na svojom rokovaní schválila materiál rezortu vnútra, kúpia sa dva nové vrtuľníky. Zabezpečiť majú rýchle a adresné zásahy pre ochranu životov, zdravia či majetku občanov. Odborníci totiž vyhodnotili a vláda svojím uznesením z 12.apríla 2022 rozhodla, že v nadväznosti na ruský útok na Ukrajinu a následne prijaté sankcie z dôvodu vojnového konfliktu, nie je možné garantovať zachovanie letovej spôsobilosti aktuálne dostupných vrtuľníkov a je potrebné okamžite zabezpečiť ich náhradu.

Ministerstvo vnútra v súčasnosti disponuje dvomi vrtuľníkmi Mi-171 a jedným vrtuľníkom Bell 429. Vrtuľníky využívajú predovšetkým jednotlivé zložky ministerstva vnútra - Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská a záchranná služba.

„Vrtuľníky Mi-171 sú jediné veľkokapacitné vrtuľníky, ktoré s ohľadom na počet osôb na palube a výkonnostné charakteristiky vyhovujú potrebám a charakteru väčšiny činností policajného, hasičského a záchranného zboru napríklad pri pátraní či záchrane, hasení požiarov, či pri ochrane štátnej hranice. Ich uzemnenie bez náhrady adekvátnymi vrtuľníkmi by znemožnilo schopnosť ministerstva vnútra uskutočňovať činnosti pri ochrane životov a zdravia občanov našej krajiny a základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, museli sme preto rýchlo konať,“ vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Na základe spomenutých faktov a v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2022 z 12. apríla 2022 vláda rozhodla, že je nevyhnutné vykonať okamžitý nákup vrtuľníkovej techniky, aby mohli byť v čo najkratšom čase nahradené spôsobilosti vrtuľníkov Mi-171 v maximálnej možnej miere.

Letecký útvar MV SR preto bezodkladne po obdržaní úlohy z uznesenia vlády vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého oslovil relevantných výrobcov vrtuľníkovej techniky. Nakoľko sa vrtuľníky vyrábajú na zákazku a nie na sklad, bolo oslovenie obchodníkov s leteckou technikou kľúčovým a nevyhnutným krokom pre zabezpečenie najvyššej šance na čo najrýchlejšie nadobudnutie leteckej techniky, čo dokazujú aj samotné výsledky prieskumu trhu. Vzhľadom na časovú tieseň, vzniknutú na základe uvedených udalostí, nebolo možné uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, preto sa nákup bude realizovať priamym rokovacím konaním.

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhodnotil s ohľadom na dobu dodania, ponúkanú cenu a výkonnostné charakteristiky v porovnaní s nahrádzaným typom vrtuľníka ako najvhodnejšie ponuky na vrtuľníky AW189 a AW139. Tieto vrtuľníky svojimi charakteristikami spĺňajú všetky požadované kritériá stanovené Leteckým útvarom MV SR, sú okamžite k dispozícii a najviac sa približujú výkonnostným a kapacitným parametrom nahrádzaným Mi-171E.

Po vyhodnotení zmlúv boli ďalej komunikované s predajcami zmluvné podmienky, v rámci ktorých dodávateľ spolu s vrtuľníkom zabezpečí potrebné špeciálne dovybavenie vrtuľníkov a výcvik pilotov. „Predajcovia sa nad rámec zákonom požadovaného zaviazali zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, čím odhaľujú konečného užívateľa výhod a zároveň zaväzujú akceptovať kontrolu Európskej komisie v prípade, že bude letecká technika v budúcnosti refundovaná zo zdrojov Európskej komisie,“ vysvetlil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner.

Nákup leteckej technicky bude stáť cca 28 miliónov eur.

Pozrite aj:

Kabinet súhlasil s bezodkladnou obnovou vrtuľníkovej techniky letky ministerstva vnútra

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz