Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Vláda schválila návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

09. 10. 2019

moneylaundering-ilustr

Okruh povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, bude širší, rovnako budú prísnejšie podmienky, ktoré legislatíva určuje. Návrh legislatívnej úpravy ministerstva vnútra prinášajúcej spomínané zmeny v stredu 9. októbra 2019 schválila vláda.

Cieľom úpravy je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej kryptomeny a precizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.

Novelizácia transponuje smernicu Európskeho parlamentu, zohľadňuje tiež odporúčania výboru Moneyval Rady Európy, ako aj skúsenosti z doterajšej aplikačnej praxe.
 
Medzi povinné osoby návrh novely zaraďuje subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi kryptomenami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia. Rozširuje sa tiež okruh politicky exponovaných osôb, medzi ktoré majú patriť i predstavitelia územnej samosprávy, respektíve funkcionári prokuratúry. Na zjednodušenie procesu identifikácie politicky exponovaných osôb sa má zaviesť a udržiavať oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach SR, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.

Návrh takisto spresňuje prístup do tzv. registra konečných užívateľov výhod, pričom údaje o konečnom užívateľovi výhod budú verejne prístupné. Takisto sa ustanovuje povinnosť povinných osôb a príslušných orgánov ohlasovať zdrojovým registrom všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o vlastníckych právach dostupných v tomto registri a informáciami o vlastníckych právach, ktoré budú mať k dispozícii.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz