Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Vláda schválila návrh organizačno-technického zabezpečenia februárového referenda

10. 12. 2014

referendum0971

Vláda 10. decembra 2014 schválila návrh organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa bude konať 7. februára 2015. Výdavky na prípravu, vykonanie referenda a zisťovanie výsledkov hlasovania sa predpokladajú vo výške 6 332 268 eur. Hradené budú z výdavkovej časti štátneho rozpočtu na rok 2015 v rámci schválených záväzných limitov.

Pre Ministerstvo vnútra SR je určených 5 134 993 eur. Použité budú na zabezpečenie činnosti komisií pre referendum, a to zákonné nároky, ako sú napríklad náhrady mzdy a odmeny členom komisií, cestovné náhrady a oprávnené výdavky obcí. Ďalej ide  o výdavky na zabezpečenie tlače a distribúcie hlasovacích lístkov, hlasovacích preukazov s ochrannými prvkami, metodických a informačných materiálov, komplexné služby spojov, ochranu miestností na hlasovanie a ochranu verejného poriadku v deň konania referenda a na vybavenie miestností určených na hlasovanie.

Finančné prostriedky pre Štatistický úrad SR v objeme 1 197 275 eur zahŕňajú výdavky spojené s prípravou spracovania a so spracovaním výsledkov hlasovania v referende.

V  návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda sú uvedené úlohy a lehoty ich plnenia subjektmi, ktoré sa budú podieľať na príprave referenda. Sú to ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce.  Podstatnú časť bude plniť Ministerstvo vnútra SR. Sú to najmä úlohy týkajúce sa  materiálno-technického zabezpečenia referenda a  metodického usmerňovania subjektov podieľajúcich sa na príprave a vykonaní referenda.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz