Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Vláda schválila podmienky pracovnej dovolenky pre mladých z Taiwanu a SR

Bratislava, 27. 08. 2014

taiwan-vlajka

Vláda 27. augusta 2014 schválila návrh, ktorý umožní mladým ľuďom z Taiwanu spoznávať Slovensko a zároveň tu pracovať a študovať. Slovenskí občania zas budú môcť takto vycestovať do Taiwanu. Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území SR predložilo Ministerstvo vnútra SR spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podmienky týchto pobytov pre mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov upravuje Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané v apríli 2014 medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei a Reprezentačným úradom Taipei v Bratislave. Cieľom je uľahčenie nevyhnutných procedúr pri vstupe a pobyte mladých zo SR a Taiwanu, ktorých úmyslom je stráviť dovolenku v druhej krajine s možnosťou zamestnania a štúdia. Memorandum nemá povahu medzinárodnej zmluvy, a preto je potrebné upraviť program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území SR na základe zákona o službách zamestnanosti.

Tento program môže využiť ročne sto mladých ľudí zo SR, ako aj z Taiwanu, ktorým bude udelené vízum na obdobie 12 mesiacov, ak splnia nasledujúce podmienky:

  • hlavným cieľom pobytu na území druhej krajiny je dovolenka spojená so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným ako hlavným cieľom pobytu,
  • v čase podania žiadosti je osoba vo veku od 18 do 35 rokov,
  • nie je sprevádzaný závislými osobami,
  • osoba je držiteľom platného cestovného dokladu SR alebo platného cestovného dokladu vydaného príslušným orgánom Taiwanu, ktorý zostane v platnosti po dobu najmenej 18 mesiacov odo dňa udelenia víza,
  • má platný spiatočný lístok alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho nákup,
  • má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu podľa rozhodnutia príslušných orgánov,
  • poskytne úradné osvedčenie o bezúhonnosti,
  • zaplatí poplatok za žiadosť o udelenie víza,
  • má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého pobytu,
  • spĺňa zdravotné a morálne požiadavky predpísané SR.

Výhody programu môžu mladí zo SR a Taiwanu využiť len jedenkrát. Počas pobytu v SR a Taiwane sa môžu zamestnať na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov. Takisto sa môžu zúčastniť vzdelávacích a študijných kurzov na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov. Obdobný program pracovnej dovolenky má SR uzavretý s Novým Zélandom a Kanadou.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz