Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2022, piatok
 

Vláda schválila postup pri analyzovaní činností a efektívnosti verejnej správy

13. 01. 2011

urad

Vláda Slovenskej reubliky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala uskutočniť kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy.  Ministerstvo vnútra preto vypracovalo Osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení. Výsledkom uplatňovania bodov osnovy by malo byť získanie informácií a údajov potrebných na posúdenie ukazovateľov organizácie a činnosti verejnej správy.

Na základe výsledkov analýzy bude možné porovnať kvalitu a frekventovanosť štátnej správy, vrátane preneseného výkonu štátnej správy. Prijmú sa opatrenia v niekoľkých oblastiach, ktorými sa vláda zameria na racionalizáciu štruktúr verejnej správy, spresnenie je kompetencií a tiež odbyrokratizovanie služieb fyzickým aj právnickým osobám. Výsledky analýzy budú využité aj pri komunálnej reforme.

Základné členenie osnovy analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy:

  • postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej správy
  • frekventovať a kvalita výkonu štátnej správy
  • riadiaca a kontrolná činnosť
  • personálne, finančné a priestorové zabezpečenie orgánov verejnej správy
  • informatizácia jednotlivých úsekov verejnej správy
  • výkon štátnej správy v pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
  • výkon originálnych pôsobností orgánov územnej samosprávy
  • ďalšie vzdelávanie zamestnancov verejnej správy
  • vytypovanie hlavných problémov jednotlivých úsekov verejnej správy
  • návrh opatrení v jednotlivých oblastiach verejnej správy.

Analyzovať sa bude obdobie dod 1. januára 2007 do 31. decembra 2009. Analýzy vykonajú ústredné orgány štátnej správy - svoje súhrnné správy s návrhom opatrení odovzdajú ministerstvu vnútra, ktoré vypracuje súhrnnú správu. Tú potom prerokuje vláda.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz