Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Vláda schválila správu o bezpečnosti v Slovenskej republike za rok 2011

27. 06. 2012

Mapa SR

Vláda na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2012 schválila Správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za 2011. Obsahom správy sú vonkajšie a vnútorné aspekty bezpečnostnej situácie. Stručne hodnotí úroveň bezpečnosti SR a realizáciu jej bezpečnostných záujmov. Poukazuje na hlavné nedostatky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečnosť občana a štátu.  Správa je vypracovaná z podkladov, ktoré predložili ministerstvá a ostatné orgány ústrednej i miestnej  štátnej správy. Ministerstvo vnútra SR poskytlo informácie z nasledovných oblastí:

KRIMINALITA:

 • polícia zaznamenala 92 873 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 2 379 menej, objasniť sa podarilo spolu 52 639 trestných činov;
 • v oblasti prejavov pravicového EXTRÉMIZMU naďalej pretrváva trend organizovaní zhromaždení, White Power koncertov, pochodov, spomienkových a pietnych akcií, organizovaných zoskupeniami, vystupujúcimi pod záštitou občianskych združení a páchaním výtržností na verejných športových a spoločenských podujatiach. V druhej polovici roka boli zaznamenané aktivity tzv. občianskych iniciatív, ktoré vznikli ako odozva na ideu medzinárodného hnutia OCCUPY /bojuje proti sociálnej nerovnosti a finančným korporáciám/. Zintenzívnilo sa využívanie internetových sociálnych sietí na zverejňovanie radikálnych názorov extrémistov a na aktivizáciu svojich sympatizantov,
 • situácia na úseku ORGANIZOVANEJ KRIMINALITY sa oproti minulému obdobiu výraznejšie nezmenila: stúpajúca tendencia medzinárodného pôsobenia kládla veľké nároky na medzinárodnú policajnú spoluprácu, čo komplikovalo, resp. predlžovalo trestné konanie;
 •  v rámci NÁSILNEJ KRIMINALITY sa v porovnaní s rokom 2010 znížil nápad násilnej trestnej činnosti o 530 trestných činov, čo predstavuje slovenské historické minimum; pokračoval narastajúci trend počtu trestných činov spáchaných maloletými a mladistvými páchateľmi;
 • polícia odhalila 19 trestných činov OBCHODOVANIA S ĽUĎMI, čo je o 10 viac ako v minulom roku;
 • v súvislosti s DROGOVOU KRIMINALITOU bolo oproti roku 2010 objasnených o 38 % trestných činov viac;
 • pri EKONOMICKEJ TRESTNEJ ČINNOSTI došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu objasnenosti trestných činov o 1 364;
 • v roku 2011 bol zaznamenaný najnižší počet zistených MAJETKOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV v histórii SR.

NELEGÁLNA MIGRÁCIA:

 • má dlhodobo klesajúcu tendenciu - polícia na vonkajšej hranici zadržala o 117 nelegálnych migrantov menej ako v roku 2010: išlo najmä o štátnych príslušníkov Ukrajiny, Somálska, Moldavska, Afganistanu, Ruska a Gruzínska. Nelegálni migranti upúšťajú od rizikového prechodu štátnej hranice a prechádzajú na „legálny“ spôsob vstupu, pričom využívajú na legalizáciu svojho pobytu falošné doklady. Dochádzalo k zneužívaniu povolenia na malý pohraničný styk s Ukrajinou – polícia zaevidovala 34 zneužití týchto povolení.

DOPRAVA:

 • vlani bolo zaznamenaných 15 001 dopravných nehôd, čo je o 6 610 menej ako v roku 2010 - je to slovenské historické minimum. Pri dopravných nehodách prišlo o život 324 osôb.

CIVILNÁ OCHRANA:

 • v oblasti Integrovaného záchranného systému boli zavedené oznamy pred hovormi na linku tiesňového volania 112, tzv. „hlásky", vďaka ktorým klesol počet neidentifikovaných volaní bez udalosti o 63%. Spustili sme prevádzku signalizačného systému na zabezpečenie funkčnosti 112 v prípade celkového výpadku koordinačného strediska a jeho zastupovanie iným koordinačným strediskom.

 

 Správa konštatuje, že bezpečnosť Slovenskej republiky  a jej občanov bola v roku 2011 zabezpečená na úrovni porovnateľnej s rokom 2010.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz