Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Vláda súhlasí s prístupom k európskemu dohovoru o integrovanom prístupe k bezpečnosti počas športových podujatí

02. 10. 2019

policia-stadion-robocop

Pri prevencii a ochrane voči rizikovým javom v hľadisku športových zápasov sa má Slovensko riadiť pravidlami v Dohovore Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach.


Súhlas s pristúpením k tomuto dohovoru
, ktorý musí ešte odsúhlasiť parlament, v stredu 2. októbra 2019  vyslovila vláda.
Materiál na rokovanie kabinetu predložilo ministerstvo vnútra.


Dohovor predpokladá, že úlohy a kroky každého subjektu zapojeného do plánovania a operačných aktivít futbalových alebo iných športových podujatí sa musia vykonávať koordinovane. "Musia sa vzájomne dopĺňať, byť primerané, navrhnuté a vykonávané ako súčasť komplexnej stratégie pre zaistenie ochrany, bezpečnosti a poskytovanie služieb," ozrejmila ministerka vnútra SR Denisa Saková.  

Slovensko ako zmluvná strana dohovoru vypracuje  koordinačné opatrenia na identifikáciu, analýzu a vyhodnocovanie existujúcich rizík súvisiacich s ochranou, bezpečnosťou a poskytovaním služieb na športových podujatiach a umožní zdieľanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa hodnotenia rizika. "To znamená napríklad i to, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými subjektmi, rovnako je úlohou zaviesť politiky a postupy v oblastiach ako napríklad rasistické alebo diskriminačné správanie," vysvetlila ministerka vnútra.

Zásah na štadióne

Koordinovaná spolupráca má viesť k vytvoreniu chráneného, bezpečného a otvoreného prostredia aj na verejných priestranstvách mimo štadiónov. "Zmluvné strany dohovoru sú povinné zaistiť, aby príslušné subjekty vypracovali núdzové plány a podporovať ich v aktívnom udržiavaní vzťahov s fanúšikmi a miestnymi komunitami," dodala Denisa Saková.

Úlohy pre signatárov dohovoru sa týkajú i policajného dohľadu, zabezpečenia prípravy policajných stratégií, ich pravidelných vyhodnocovaní a zlepšovania a tiež zabezpečenia súčinnosti polície so zainteresovanými stranami.

Dohovor takisto zriaďuje Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, ktorého úlohou je monitorovať dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaného dokumentu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz