Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Vláda vymenovala nového splnomocnenca pre rómske komunity

26. 09. 2012

Minister vnútra Robert Kaliňák a budúci splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák

Novým splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity sa od 1. októbra 2012 stane poslanec Národnej rady SR Peter Pollák (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti). Splnomocnenca dnes do funkcie oficiálne vymenovala vláda. Úrad splnomocnenca prešiel z Úradu vlády SR pod Ministerstvo vnútra SR od septembra tohto roku.

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák považuje za dôležité, že z rómskej problematiky sa odstráni politika. Dôkazom toho má byť zloženie pracovného tímu, ktorý pripravil návrh opatrení na riešenie problémov rómskej menšiny. Do reformného tímu pozval minister vnútra okrem Petra Polláka aj poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) a člena KDH a ekonóma Antona Marcinčina. Ďalšími členmi sú štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Marián Saloň a poradca ministra zahraničných vecí pre ľudské a menšinové práva Michal Vašečka.

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že jeden zo základných princípov, na ktorých reforma stojí, je "najprv povinnosti, potom práva“. Byť slušným sa podľa neho musí oplatiť. „Nie je možné, aby opakovane občan páchal priestupok alebo trestný čin a dožadoval sa všetkých sociálnych benefitov, ktoré môže štát poskytovať v prípade, že sa objaví v núdzi,“ povedal podpredseda vlády. „Podľa nových pravidiel by mali na jednotlivé sociálne dávky mať nárok iba tí, ktorí sa správajú slušne k občanom, ako aj k samotnému štátu, plnia si povinnosti, ktoré sú naviazané na jednotlivé dávky,“ dodal. Peter Pollák, ktorý je sám predstaviteľom rómskej menšiny, povedal, že jeho snom je urobiť všetko preto, aby deti, ktoré vyrastajú v osadách, získali vzdelanie a prácu. Chce tiež, aby Rómovia neboli len tí, ktorí iba využívajú sociálny systém, ale do neho aj prispievali.

Základné piliere rómskej reformy:

  1. Forma a výška sociálnej pomoci štátu, ako aj prístup štátu k občanovi bude výrazne zohľadňovať prístup občana k rodine, spoločnosti a štátu.
  2. Štát bude systematicky vyhodnocovať stupeň rizikovosti rodiny pre zdravý vývoj dieťaťa a tomu prispôsobí prípadnú formu a rozsah svojej intervencie.
  3. Štát určí jednoznačné hraničné kritériá pri posudzovaní rizikovosti obce, po ktorých prekročení štát priamo zabezpečí výkon jednotlivých pomocných profesií (asistent učiteľa, sociálny pracovník, zdravotný asistent, policajný špecialista) v obci.
  4. Štát sa nemôže spoliehať na nezodpovedných rodičov, že vychovajú zodpovedné deti. Štát zabezpečí vhodnú výchovu detí nezodpovedných rodičov už pred vstupom do základnej školy.
  5. Ambíciou štátu nebude dieťa len s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, ale dieťa uplatniteľné na pracovnom trhu.
  6. Štát určí minimálny rozsah verejnoprospešných prác, ktoré musí sociálne odkázaný občan odpracovať, aby mal nárok na motivačnú časť sociálnych dávok. Slovensko nie je tak bohatá krajina, aby rozdávala peniaze práceschopným ľuďom zadarmo.
  7. Štát upraví sociálny systém tak, aby nevznikali situácie, kedy sa oplatí viac nepracovať, ako chodiť do práce.
  8. Štát odškodní majiteľov pozemkov, na ktorých umožnil vznik nelegálnych osád. Pozemky následne za tú istú cenu ponúkne súčasným užívateľom, ktorých nelegálne stavby v prípade, ak si pozemok do stanovenej doby neodkúpia, budú z pozemku odstránené.
  9. Štát nebude príspevok na bývanie automaticky vyplácať vlastníkom a nájomcom nehnuteľností, ale len ľuďom, ktorí si plnia svoje zákonné povinnosti a nepáchajú priestupkovú a trestnú činnosť bez ohľadu na vzťah k nehnuteľnosti.
  10. Štát zavedie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sociálne odkázaní ľudia už nemali sociálnu priestupkovú imunitu, ktorá im dnes umožňuje páchať priestupky bez postihu.

Komplexný program reformy bude verejnosti predstavený 15. októbra 2012. Následne by sa mali jednotlivé body dostať do legislatívnych návrhov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz