Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Výberové komisie pre prezidenta PZ a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby na svojich prvých zasadnutiach schválili rokovacie poriadky

28. 03. 2019

znak PZ SR

Uchádzačov o post prezidenta Policajného zboru a o post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby ministerstvo vnútra 21. marca pozvalo na výberové konania, ktoré sa uskutočnia v utorok 2. apríla 2019 v budove MV SR na Pribinovej ulici 2 v Bratislave.

 Odbornosť, skúsenosti a bezúhonnosť uchádzačov budú po novom posudzovať komisie vytvorené zo zástupcov ministerstva vnútra, polície, inšpekcie, generálnej prokuratúry, policajnej akadémie a zo zástupcov odborov. V komisii pre voľbu riaditeľa inšpekčnej služby budú uchádzačov hodnotiť aj zástupcovia rezortov spravodlivosti a financií. Prvé zasadnutia výberových komisií ministerka vnútra zvolala na 28. marca 2019.

Na prvých rokovaniach si členovia výberových komisií zvolili predsedu a schválili rokovacie poriadky upravujúce podrobnosti o ich rokovaní, o spôsobe hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a podobne. Rokovacie poriadky, ako aj zápisnice zo zasadnutí MV SR v zmysle zákona zverejnilo na svojom webovom sídle.

Predsedom obidvoch výberových komisií je JUDr. Jozef Szabó z Generálnej prokuratúry.

 Podľa aktuálne schválených rokovacích poriadkov má predseda oprávnenie informovať o činnosti komisií a o priebehu výberových konaní. Ostatní členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou výberovej komisie.

Členovia výberovej komisie pre post riaditeľa ÚIS:

 • Jozef Szabó, námestník GP SR, predseda komisie
 • Marián Kačmár, riaditeľ colného odboru Ministerstva financií SR
 • Roman Laco, podpredseda Odborového zväzu polície v SR
 • David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III.
 • Stanislav Šišulák, prorektor Akadémie PZ
 • Stanislav Španko, riaditeľ Úradu kriminálnej polície SR
 • Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu MV SR

Členovia výberovej komisie pre post prezidenta PZ:

 • Jozef Szabó, námestník GP SR, predseda komisie
 • Ivan Hapšták, zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby
 • Ľubica Chlebová, riaditeľka odboru právnych služieb Kancelárie ministra vnútra SR
 • Roman Laco, podpredseda Odborového zväzu polície  v SR
 • Stanislav Šišulák, prorektor Akadémie PZ
 • Stanislav Španko, riaditeľ Úradu kriminálnej polície SR
 • Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu MV SR

Životopisy uchádzačov

V súlade s ustanoveniami paragrafu 33b ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP  ministerstvo vnútra zverejnilo životopisy pozvaných uchádzačov o post prezidenta Policajného zboru, ktorí splnili predpoklady upravené v paragrafe 33a  ods. 3  a v paragrafe 33b ods. 3 zákona.
Zároveň v súlade s ustanoveniami  33g ods. 5 citovaného zákona zverejnilo životopisy pozvaných uchádzačov o post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorí splnili predpoklady upravené v paragrafe  33f ods. 3 písm. b) až e)  a v paragrafe 33g ods. 3  zákona.

Uchádzači

O post prezidenta Policajného zboru sa okrem súčasného prezidenta Milana Lučanského uchádza policajt z OR PZ v Žiari nad Hronom  Slavomír Vodnák, policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Ivan Piliar.

O kreslo šéfa Úradu inšpekčnej služby sa uchádzajú súčasný  riaditeľ  úradu Adrián Szabó, taktiež jeho zástupca a zároveň riaditeľ úradu inšpekcie Robert Zaplatílek, ďalej Igor Tomáš z Prezídia PZ a tiež súčasný viceprezident PZ Martin Krčmárik.

Ministerstvo vnútra výberové konania vyhlásilo 5. februára, pričom žiadosti o zaradenie do výberových konaní bolo možné zasielať do 8. marca. Dňa 22. marca MV SR zverejnilo aj životopisy uchádzačov, ktorí splnili podmienky stanovené v novele zákona č. 73/1998 o štátnej službe, účinnej od  februára 2019. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz