Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Výbor Rady Európy pre miestnu demokraciu a vládnutie zasadal online

29. 11. 2020

logo s nápisom Good Governance

Vo štvrtok 26. novembra 2020 vystúpil  štátny tajomník Ján Lazar MV SR  na 12. zasadnutí Výboru pre miestnu demokraciu a vládnutie Rady Európy (CDDG), ktoré 25. – 27. novembra 2020  prebiehalo formou videokonferencie.

Ján Lazar poďakoval Rade Európy a predovšetkým ich Centru expertízy pre dobrú správu vecí verejných za výbornú spoluprácu na práve prebiehajúcom projekte Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku, ktorá zahŕňa odporúčania týkajúce sa rozvoja stratégie pre lepšie nastavenie a fungovanie samosprávy v SR.

Pri tejto príležitosti  členov výboru oboznámil s vývojom implementácie aktivít spomínaného projektu.

Jednou z nich bola  bola implementácia programu Leadership Academy, ktorý je zameraný na rozvoj riadiacich a vodcovských schopností. Vzhľadom na pandémiu Covid-19 školenia prebiehali  online formou, vďaka čomu sa však  stali dostupnejšie a atraktívnejšie najmä pre starostov a primátorov menších obcí a miest.

Akreditovaná miestna partnerská organizácia Rady Európy-  mimovládna organizácia Dobrý úradník - v septembri úspešne odštartovala implementáciu Európskej značky excelentnosti riadenia (ELoGE) na Slovensku. Zámerom je zabezpečiť lepšie riadenie samospráv  identifikáciou silných a slabých stránok miestnych orgánov.

Výbor pre miestnu demokraciu a správu

Ďalším súborom nástrojov Rady Európy, ktorých implementácia sa úspešne začala v predchádzajúcom roku, je Analýza školení a kapacitných potrieb (TNA), v rámci ktorej pomocou prieskumov, individuálnych a skupinových rozhovorov boli identifikované nedostatky a potreby školení miestnych orgánov. Na základe týchto zistení sa začalo s prípravou  Národnej stratégie školenia a budovania kapacít (NTS).

Poslednou súčasťou projektu je očakávané vypracovanie Stratégie na posilnenie miestnej samosprávy. Materiál  bude obsahovať odborníkmi Rady Európy v spolupráci s miestnymi odborníkmi na územnú konsolidáciu pripravené politické a právne rady pre zlepšenie štruktúry, prerozdelenie kompetencií ako aj odporúčania týkajúce sa posilnenia spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a ústrednými orgánmi.

Štátny tajomník Ján Lazar konštatoval, že vďaka súčasnej situácii sme mali možnosť uvedomiť veľký význam decentralizácie. Slovenské  samosprávy totiž preukázali  svoju flexibilitu, kompetentnosť a schopnosť rýchlo a vo veľmi krátkom časovom horizonte plniť úlohy stanovené vládou, a to napríklad aj v prípade celonárodného testovania.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz