Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Výsledky volieb do VÚC

Bratislava,, 10. 11. 2013

Ústredná volebná komisia, zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Štatistického úradu v nedeľu za účasti médií vyhlásili oficiálne výsledky volieb.  „Môžeme skonštatovať, že voľby do VÚC prebehli pokojne a  bez výraznejších problémov. Právo voliť v týchto voľbách využilo 20,11% z 4 463 039 oprávnených voličov. Pre porovnanie, v predošlých voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009  to bolo takmer 23%, kým  v roku 2005 odvolilo 18% oprávnených voličov,“ bilancuje priebeh volieb zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová, poverená riadením odboru volieb, referenda a politických strán MV SR. 

V Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji boli získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov zvolení predsedovia krajov. Druhé kolo volieb sa bude konať 23. novembra v prípade Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.  Konkrétne výsledky sú k dispozícii tu. Odbor volieb, referenda a politických strán MV SR už začal s potrebnými prípravami na druhé kolo volieb. 

Ministerstvo vnútra ako gestor prípravy volieb do orgánov samosprávnych krajov od vyhlásenia volieb predsedom Národnej rady Slovenskej republiky plnilo úlohy vyplývajúce z volebného zákona. Organizačno-technické zabezpečenie volieb v číslach:

 • Počas volebného dňa boli občanom k dispozícii infolinky, na ktorých pracovníci ministerstva zodpovedali 345 dopytov od voličov
 • Pre potreby volieb boli vypracované, vydané a distribuované zamestnancami jednotlivých okresných úradov volebné tlačivá resp. potreby pre výkon volieb , napr
  • Pokyn upravujúci úlohy obcí a miestnych orgánov štátnej správy (31 000 ks)
  • Pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania (31 000 ks)
  • Odborný  výklad k volebnému zákonu (31 000 ks)
  • Obálky (4 634 000 ks)
  • Hlasovacie lístky  - 98 druhov vo formáte A5 až A2 (9 252 400 ks)
  • Oznámenia o čase a mieste konania volieb (4 631 ks)
  • Zápisnice okrskových volebných komisií (24 000 ks)
  • Preukazy člena a  zapisovateľa volebnej komisie (105 500 ks)
  • Volebné schránky (5 966 ks)
  • Prenosné volebné schránky (6 142 ks)
  • Zásteny (8 149 ks)
  • Lepiace pásky (6 587 ks)
Na úhradu výdavkov spojených s prípravou a vykonaním volieb bola zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vyčlenená čiastka 9 969 964 EUR, z toho 8 624 592 EUR pre MV SR a 1 345 372 EUR pre Štatistický úrad SR. Vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov za voľby predložia subjekty ministerstvu vnútra v termíne do 12. decembra 2013

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz