Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Vyspelé vzdelávacie aktivity zvýšia cez operačný program Efektívna verejná správa kvalitu zamestnancov regulačného úradu

04. 07. 2017

tlacova sprava

Éra digitálnej ekonomiky so sebou prináša vyššie nároky na reguláciu trhového prostredia, a tak sa potrebujú zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb neustále vzdelávať. Nové poznatky im pomôže získať národný projekt, na ktorý žiada regulačný úrad financie z Európskej únie, a to cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie na národný projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS. Na projekt je vyčlenená suma viac ako 461-tisíc eur.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoja, ale aj hodnotenia, výberu a následnej adaptácie a stabilizácie zamestnancov regulačného úradu. Vytipovaných 80 zamestnancov úradu sa zúčastní na špecializovaných vzdelávacích aktivitách, pôjde o ľudí, ktorí sa venujú agende štátnej regulácie a dohľadu. „Regulačný úrad potrebuje skvalitniť a zefektívniť svoju činnosť, pretože digitalizácia, informatizácia a internetizácia sa najvýraznejšie podieľajú na inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom raste,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby sa neustále zlepšovalo a modernizovalo fungovanie regulačného úradu, a ten aby sa prispôsoboval meniacemu sa prostrediu.

Aktuálne neexistuje žiadna koncepcia systému celoživotného vzdelávania či tréningov pracovníkov úradu. Tí tiež nemajú dostatočné odborné poznatky o technologickom vývoji v elektronických komunikáciách, či absentuje metóda získavania, motivácie, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Preto sa budú v projekte využívať vyspelé vzdelávacie aktivity a spôsoby, ako je práve napríklad motivácia či hodnotenie či využívanie dát a informácií. Realizovať sa budú školenia, kurzy, stáže, ale aj prípadové štúdie, simulácie, mentoring, koučing, a to všetko na pôde regulačného úradu, ale aj mimo neho. Po ich absolvovaní budú mať zamestnanci odborné poznatky, zručnosti a skúsenosti s cieľom kvalitne poskytovať verejné služby.

Vypracovaná bude tiež analýza a stratégia ľudských zdrojov, ktorá prispeje k podpore systematického vzdelávania zamestnancov. Po ukončení projektu bude úrad postupovať práve podľa tohto vypracovaného dokumentu. „Vzdelávanie je jedným z nástrojov, ktoré pomáhajú rozvíjať ľudské zdroje. Tiež je to však záruka zvyšovania kvality pracovnej sily vo verejnom sektore, čo zabezpečí pokračovanie reformy verejnej správy,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Vysoká odborná pripravenosť štátneho zamestnanca regulačného úradu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby táto inštitúcia poskytovala profesionálne služby.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plní úlohy určené európskymi smernicami. Je orgánom štátnej správy a bol zriadený zákonom v roku 2013, rozpočtovo spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ide o regulačný a cenový orgán, ktorý vykonáva štátny dohľad a spolupracuje s ministerstvami, ako aj s európskymi a medzinárodnými organizáciami.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz