Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti „Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ“

02. 07. 2018

Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ, ktorou chce vytvoriť podmienky pre budovanie viacvrstvovej, servisne orientovanej architektúry IS, a to tak, aby bolo možné oddeliť biznis procesy zodpovedajúce spracovaniu životných situácií od jednotlivých back-endových transakčných služieb a tiež optimalizovať využívanie back-endových služieb pridaním samostatnej vrstvy pre dátovú integráciu. Zámerom je, aby sa k tomuto strategickému dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predkladaná štúdia Ministerstva vnútra SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra vytvorí základnú vrstvu integrácie a dát, ktorá bude zdrojom výmeny dát a využitia dát v procesoch a tým sa podporí zvýšenie využívania existujúcich dát v procesoch; platforma riadenia procesov umožní nastaviť a flexibilne skladať procesy a pravidlá, postavené na spoločných princípoch, využívajúc jednotnú notáciu, umožní vytvoriť štandardizované podporné procesy pre back-office a agendy verejnej správy v pôsobnosti MV SR, umožní dizajnovať, uchovávať a spúšťať procesy na jednotnej platforme pre organizácie v rámci rezortu MV SR; vybudované komponenty umožnia využívať SaaS služby pre monitorovanie, optimalizáciu a zefektívnenie procesov postavených na vrstvách riadenia procesov a dát, služby zjednodušia orientáciu v katalógu a poskytnú okamžitú odpoveď na stav a postup v procese životnej situácie. Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava aj na posúdenie výhodnosti, alternatív, podmienok a vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu činností štátnej správy.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa uskutoční 12. júla 2018 v priestoroch MV SR. 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti možno zasielať do 9. júla 2018 prostredníctvom formulára v prílohách na adresu TA.13G4@KGHA@.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ je dostupný na Meta IS.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz