Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Workshop „Rozšírenie referenčného mechanizmu“ za účasti experta z Veľkej Británie

27. 04. 2013

workshop_OSL_03052013_2

Pod vedením podpredsedu Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Ing. Jozefa Halcina sa v piatok 26. apríla 2013 v Účelovom zariadení hotela Bôrik v Bratislave uskutočnil prínosný seminár v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu.“ Za prítomnosti zástupcov z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národného inšpektorátu práce, predstaviteľov neziskovej organizácie Člověk v tísni – Slovensko a experta so skúsenosťami v oblasti obchodovania s ľuďmi so slovenskými občanmi z rómskych komunít žijúcich vo Veľkej Británii sa diskutovalo o príčinách tohto trestného činu a možnostiach začlenenia podnikateľských subjektov do národného referenčného mechanizmu pri riešení problematiky vykorisťovania rómskych prisťahovalcov vo Veľkej Británii.

Pozvaný expert Keith Moore–Milne po vypočutí príspevkov ocenil koordináciu viacerých štátnych zložiek SR pri odhaľovaní prípadov obchodovania s ľuďmi a podporil víziu intenzívnejšej spolupráce medzi SR a Anglickom v spoločných projektoch eliminujúcich vznik príčin podporujúcich obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce najmä rómskych komunít.

Seminár

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spolu s partnermi: Mediálne rómske centrum, Člověk v tísni - Slovensko a Crossroads Youth and Community Association implementuje projekt s názvom „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“ s finančnou pomocou Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti Európskej komisie z programu „Prevencia a boj proti kriminalite“. Projekt má trvať 2 roky a je zameraný na posilnenie preventívnych aktivít za účelom zvýšenia povedomia Rómov o rizikách spojených s prácou v zahraničí, ako i zástupcov vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov o účinnej prevencii v rómskych komunitách. Ide o posilnenie aktivít v oblasti propagačných kampaní, tréningových aktivít, workshopov, medzinárodnej konferencie a rozšírením referenčného mechanizmu. Cieľom projektu je znížiť riziko ohrozenia špecifických skupín obyvateľstva obchodovaním s ľuďmi, predovšetkým za účelom nútenej práce a iných foriem vykorisťovania, akými sú napríklad nútené žobranie či nútená kriminalita.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz