Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Za prvých 5 mesiacov má Slovensko 184 žiadateľov o azyl

17. 06. 2013

opatovska_nova_ves2

Od 1. januára 2013 do 31. mája 2013 požiadalo v SR o udelenie azylu celkovo 184 cudzincov (najmä z krajín Somálsko, Eritrea, Gruzínsko, Pakistan, Ukrajina, Afganistan, Čína, Irán, Sýria, Vietnam a iné). Azyl bol udelený v 2 prípadoch, nebol udelený v 60 prípadoch pre nesplnenie zákonných podmienok, 14 cudzincom bola poskytnutá doplnková ochrana a azylové konanie bolo zastavené v 160 prípadoch, najmä z dôvodu, že cudzinci opustili územie SR ešte pred samotným právoplatným  ukončením azylového konania.

Počet žiadateľov o azyl v SR má klesajúcu tendenciu. Pre porovnanie: v roku 2004 bolo asi 11 500 vstupov do azylového konania, v roku 2012 bolo 732 prípadov. Najviac žiadateľov o azyl bolo z Afganistanu, štatistiky sú zverejnené na internetovej stránke http://www.minv.sk/?statistiky-20.

Žiadateľov o azyl neevidujeme na počty rodín, ale na počet osôb. Tieto osoby opúšťajú svoje domovy, a preto, aby získali azyl, musia byť splnené predpoklady Ženevskej konvencie z roku 1951. Osoby musia byť v krajine pôvodu prenasledované z dôvodu rasy, náboženstva, politického presvedčenia alebo príslušnosti k niektorej zo sociálnych skupín. V rámci integrácie azylantov štát v spolupráci s mimovládnymi organizáciami vytvára podmienky získať prvé bývanie, prácu. Azylanti, rovnako ako ostatné osoby na území SR, majú právo na vzdelanie, prístup k zdravotnej starostlivosti a k sociálnemu zabezpečeniu. Po získaní azylu získavajú vstupný grant vo výške 1,5 násobku životného minima. Osoby, ktoré získajú azyl na území SR, zároveň získavajú automaticky aj trvalý pobyt s tým, že im je poskytované prvé bývanie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz