Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Začalo sa s identifikáciou osôb pre vakcináciu v piatej fáze

26. 02. 2021

vakcinacia-ilustr

V najbližších dňoch by sa malo v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 93/2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, začať aj s vakcináciou osôb v piatej fáze.

Osoby, ktoré patria do tejto kategórie definuje bod E, písmeno b) vyhlášky ako „osoby nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia".

Ministerstvo vnútra ako vecný gestor zákona o kritickej infraštruktúre prijalo prostredníctvom sekcie krízového riadenia úlohu zosumarizovať zoznam osôb, ktoré jednotlivé rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti identifikujú v súlade s touto vyhláškou. Oslovená bola aj Kancelária prezidentky SR, Národná rada SR a Úrad vlády SR.

„Zodpovednosť identifikovať a následne zaslať zoznam osôb v súlade s vyhláškou je individuálne na každom rezorte. Žiadam všetky ministerstvá, aby k tejto úlohe pristúpili s plnou vážnosťou a tak, aby sa na zozname nachádzali len osoby, ktoré sú nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. V žiadnom prípade nemožno vakcináciu v piatej fáze zjednodušene chápať ako očkovanie radových úradníkov. Je dôležité, aby sme tento signál vyslali verejnosti a aby v súlade s ním konali aj všetky oslovené orgány štátnej správy," uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

 Ďalší postup

Všetky rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti postúpia vypracovaný zoznam osôb sekcii krízového riadenia MV SR, ktorá ho následne prehodnotí. V prípade, že bude spĺňať stanovené kritériá a bude zaručená odôvodnenosť očkovania identifikovaných osôb, zoznam v anonymizovanej forme (len s uvedením rodného čísla) postúpime  Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré tieto údaje vloží do svojej databázy. Následne bude jednotlivým rezortom zaslaný prihlasovací link. Podmienkou prihlásenia sa na očkovanie bude, že rodné číslo prihlasovanej osoby sa bude nachádzať v databáze NCZI.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz