Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Zámerom návrhu novely zákona o štátnej službe je zatraktívnenie práce policajta

16. 12. 2021

paragraf

Ministerstvo vnútra 16. decembra 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Návrh novely vypracovalo ministerstvo vnútra v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 a jeho cieľom je zatraktívnenie štátnej služby policajtov a zvýšenie transparentnosti pri jej vykonávaní, zavedenie motivačných prvkov v systéme odmeňovania, ako aj zefektívnenie prijímacieho konania do služobného pomeru v Policajnom zbore. 

Najdôležitejšie zmeny:

 • zrušuje sa štátna služba kadeta: uchádzačmi o prijatie do Policajného zboru budú môcť byť opäť občania po dovŕšení 18 rokov veku;
 • policajtovi v prípravnej štátnej službe počas denného štúdia sa na rozdiel od súčasnej úpravy nebude znižovať funkčný plat;
 • paušálny príplatok za nerovnomernosť, ktorý mal policajt priznaný bez ohľadu na počet odslúžených hodín v noci, cez víkendy alebo sviatky, sa mení na príplatok za skutočne odslúžené hodiny;
 • zvyšuje sa príspevok na bývanie, pričom nárok naň bude závisieť výlučne od miesta výkonu štátnej služby;
 • zavádza sa motivačný príspevok, ktorý bude zohľadňovať druh služobnej činnosti a útvar služobného zaradenia policajta v rámci kraja;
 • ustanovuje sa možnosť priznať náborový príspevok s cieľom stabilizácie personálneho stavu najmä na funkciách v najnižších platových triedach na základných útvaroch Policajného zboru;
 • upravuje sa služobný príjem a náhrady výdavkov počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí;
 • zohľadňujú sa požiadavky vyplývajúce z odporúčaní V. kola hodnotenia skupiny štátov proti korupcii GRECO (skupina štátov proti korupcii)
  • upravujú sa ustanovenia týkajúce sa zákazu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti a dopĺňajú sa podmienky, ktoré je policajt povinný dodržiavať pri výkone zákonom povoleného druhu zárobkovej činnosti;
  • spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa zákazu politickej činnosti;
  • posilňuje sa systém kontroly majetkových priznaní policajtov zmenou obsahových náležitostí majetkového priznania;
 • upravujú sa osobitné podmienky výkonu štátnej služby policajtiek.

Prečítajte si tiež: Od 16. decembra je účinná novela zákona o štátnej službe posilňujúca vplyv ministra vnútra pri výbere policajného prezidenta a riaditeľa inšpekčnej služby

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz