Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Zasadal výbor pre migráciu a integráciu cudzincov

30. 11. 2017

migracny-profesia-days-ilustr

Národné aj medzinárodné aspekty migrácie boli  témou pravidelného stretnutia odborníkov pre migráciu a azyl. Zástupcovia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov sa stretli 22. novembra 2017 v Bratislave

V porovnaní s rokom 2016 bolo tento rok v krajinách EÚ  zaregistrovaných približne o 50%  menej žiadostí o azyl. Napriek významnému poklesu migračná kríza nie je celkom zažehnaná; Slovensko preto aj naďalej pokračuje v aktivitách zameraných na zdieľanie bremena spojeného s migračnými vlnami, a to rôznymi formami: cez finančné príspevky, materiálnu pomoc až po vysielanie expertov.

Zasadnutie výboru

V medzinárodnom kontexte aktuálne rezonujú končiace neformálne konzultácie k príprave dvoch tzv. globálnych kompaktov /Compact for Migration, Global Compact on Refugees/, spracúvaných v nadväznosti na Newyorskú deklaráciu o utečencoch a migrantoch zo septembra 2016. V roku 2018 sa začne s formálnymi diskusiami. Riadiaci výbor sa venoval  otázkam súvisiacim s prípravou národného stanoviska.

Náhľad príručky

V domácom prostredí sa práce sústreďujú okolo návrhu Štátneho integračného programu, ktorý by mohol byť spracovaný do konca roka 2018.  Témou rokovania bol aj Akčný plán migračnej politiky na roky 2018 – 2020 v podmienkach rezortu ministerstva vnútra, ktorý je aktuálne vo  vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. 

Súčasťou  programu zasadnutia bolo tiež predstavenie  novej príručky pre cudzincov, ktorú vypracoval migračný úrad s podporou UNHCR. Príručka má za cieľ  poskytnúť  žiadateľom o azyl a osobám  s udelenou medzinárodnou ochranou reálne informácie o azylovom konaní, ale aj o živote na Slovensku.

 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz