Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Zasadala rada vlády pre mimovládne organizácie

05. 12. 2023

rada-mimovladky3

V utorok 5. decembra 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadnutie viedla prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská v zastúpení predsedu Rady - ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

V úvode zasadnutia boli predstavení noví členovia rady: štátni tajomníci všetkých rezortov a splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Prvou prerokovanou témou boli priority dôležité v kontexte prijatého vládneho programového vyhlásenia. Ide o Akčný plán a Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a Akčný plán Otvoreného vládnutia na roky 2024-2026. Kľúčovou informáciou je, že vláda považuje občiansky sektor za jeden z dôležitých pilierov demokratického zriadenia. Hlási sa  k politike otvoreného vládnutia, transparentnosti, podpory občianskej participácie a dobrovoľníctva, ako aj ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Zasadnutie rady

Zasadnutie Rady bolo  príležitosťou pre konštruktívnu výmenu názorov a návrhov s cieľom posilniť partnerstvo medzi vládou a neziskovým sektorom. Bolo tiež priestorom na debatu o praktických krokoch v implementácii strategických dokumentov.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vo výročnej správe za rok 2023 informoval o plnení úloh, medzi ktoré patrí napríklad participácia neziskových organizácii pri krízových situáciách.

Štátna tajomníčka Lucia Kurilovská a vládny splnomocnenec Filip Vagač

Na zasadnutí rady sa diskutovalo aj o ďalšom plnení akčných plánov. Aktuálne sú rozpracované viaceré body, napríklad uznávanie dobrovoľníckej práce ako forma spolufinancovania pri projektoch podporovaných z verejných zdrojov, či zapájanie sa zamestnancov verejnej správy do dobrovoľníctva.

Prvá  štátna tajomníčka Lucia Kurilovská pri týchto témach  podporila diskusiu a prispela k rozhodovaciemu procesu. Jej účasť na zasadnutí potvrdzuje záväzok vlády k otvorenému dialógu a spolupráci s mimovládnymi organizáciami pri pokračovaní rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz