Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Zasadala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

01. 12. 2020

ilustrácia - farebné postavy sediace pri stole

Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií  /MNO/ bol  hlavnou témou 24. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré jej predseda – minister vnútra Roman Mikulec – zvolal a viedol v on-line priestore v utorok 1. decembra 2020.

Šéf rezortu vyzdvihol pomoc mimovládnych neziskových organizácií v súvislosti s praktickými opatreniami boja proti pandémii na celom Slovensku, obzvlášť u najrizikovejších skupín obyvateľstva.

„Spolupráca verejného a občianskeho sektora musí byť stále, aj v čase krízy, základnou podmienkou budovania demokratickej, spravodlivej a dobrej spoločnosti,“ povedal Roman Mikulec.

Mimovládky podľa jeho vyjadrenia neúnavne vypomáhali tam, kde štátu či samospráve chýbali kapacity. Zvlášť ocenil Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií a jej manuál zapájania dobrovoľníkov do aktivít – napríklad v domovoch sociálnych služieb či vzdelávacích inštitúciách, kde nezištne a častokrát v prvej línii poskytujú pomoc v zložitých podmienkach.

Minister taktiež vyzdvihol flexibilný postup Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komory MNO pri príprave pomoci v rámci programu REACT EU:  ide podľa neho o výborný príklad dobre stanovených priorít a opatrení na efektívne čerpanie verejných zdrojov na boj proti pandémii COVID-19.

 Memorandum o porozumení

Dôležitým bodom 24. zasadnutia rady bolo Memorandum o spolupráci medzi vládou SR a Komorou MNO. Po neúspešných snahách podpísať memorandum s predchádzajúcimi vládnymi stranami od roku 2013 bude memorandum prejavom porozumenia a dialógu, ktorý naštartuje intenzívnejšiu spoluprácu medzi vládou SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami.

 Partnerská dohoda

Ďalším bodom programu bola príprava nového programového obdobia eurofondov na roky 2021-2027. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo priority Partnerskej dohody, ktorá ráta s rozdelením 13 miliárd eur. Pod záštitou MIRRI SR prebiehajú národné konzultácie k jednotlivým témam eurofondov. Ako pripomenul minister  Roman Mikulec, partnerská spoluúčasť a expertízy mimovládneho sektora musia byť súčasťou nielen nastavenia, ale aj čerpania tejto historicky bezprecedentnej finančnej príležitosti pre našu krajinu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripraví on-line prezentáciu venovanú doterajším aktivitám pri príprave Partnerskej dohody.

  

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz