Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

ZASTAVME ŠÍRENIE NENÁVISTNÝCH PREJAVOV!

22. 06. 2016

nenavist-extrem-hate-ilustr

Spoločná výzva orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií a akademických expertov

 

Zástupcovia ministerstva vnútra, spravodlivosti, zahraničných vecí, školstva, práce, kultúry, policajného zboru, SNSĽP, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ZMOS, UMOS, Akadémie policajného zboru, mimovládnych organizácií a experti z akademickej obce združení v poradnom orgáne vlády SR na problematiku rasizmu, xenofóbie a extrémizmu prijali spoločné vyhlásenie v ktorom upozorňujú na nárast prejavov radikalizácie a extrémizmu v spoločnosti.

Vo vyhlásení poukázali na nárast nenávistných prejavov a ich intenzity v prostredí internetu, ktoré vo viacerých prípadoch prerástli až do fyzických útokov ktoré sa odohrali na verejnosti a počas dňa. Obeťami takýchto útokov v mnohých prípadoch boli ženy-utečenkyne alebo cudzinky.

Na nedávnom zasadnutí Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie boli prezentované konkrétne príklady nenávistných prejavov v online prostredí ako aj konkrétne prípady fyzických útokov na cudzincov a azylantov žijúcich na Slovensku. 

Vo vyhlásení jednohlasne prijatom na pôde výboru zdôraznili, že „Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.“

S cieľom identifikovania vhodných riešení a nástrojov na predchádzanie a riešenie takýchto prejavov výbor inicioval založenie špeciálnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov dotknutých rezortov, polície a MVO, ktorá má navrhnúť konkrétne opatrenia vedúce k zníženiu výskytu takýchto prejavov.

Pripájame celé znenie vyhlásenia prijatého na pôde Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie je hlboko znepokojený z rozsahu radikalizmu a extrémizmu v spoločnosti, ktorý sa výrazne prejavuje najmä nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach. Výbor si všimol, že tieto komentáre sú často zamerané proti cudzincom, utečencom, moslimom, Rómom, Židom a iným skupinám. Vo viacerých prípadoch nenávisť prerástla až do fyzických útokov,. Takéto činy sú neakceptovateľné a mali by byť zodpovedne vyšetrené a páchatelia odhalení a potrestaní v súlade so zákonom.

 

Výbor zdôrazňuje, že Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.

 

Preto členky a členovia Výboru apelujú na všetkých verejných činiteľov, médiá, správcov sociálnych sietí, občiansky a súkromný sektor, orgány činné v trestnom konaní a ďalších verejných aktérov aby podporovali, šírili a zdôrazňovali hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu, demokracie a významu ľudských práv. Výbor osobitne zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce a dôvery medzi štátom a občianskym sektorom na zastavenie šírenia nenávistných prejavov. Len takto sa dá účinne predchádzať ďalšiemu šíreniu nenávisti a zastaviť nenávistné prejavy a útoky.

 

Výbor zároveň zriadi osobitnú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať nenávistnými prejavmi v online priestore a navrhne odporúčania pre zlepšenie právnej úpravy, praxe a spolupráce medzi štátom a občianskym sektorom v tejto oblasti.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz