Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Zložky ministerstva vnútra reagujú na núdzový stav

29. 11. 2011

Núdzový stav v zdravotníctve

Po vyhlásení núdzového stavu prijali zložky ministerstva vnútra viaceré opatrenia, ktorých cieľom je aj v súčasnej situácii naplniť základné poslanie rezortu: chrániť život, zdravie a majetok občanov. Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR vydala metodický pokyn, ktorý ukladá obvodným úradom zabezpečiť pracovnú povinnosť na výkon zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovať právo na štrajk počas núdzového stavu. Ministerstvo odporúča obvodným úradom:

• zvolať rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu, v územnom obvode ktorého je vyhlásený núdzový stav;
• zabezpečiť uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v dotknutých územných obvodoch, a to formou uznesenia bezpečnostnej rady obvodu, ktorým zaviaže riaditeľov príslušných nemocníc k uloženiu pracovnej povinnosti konkrétnym osobám;
• prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku v dotknutom územnom obvode.

Dnes zasadal aj krízový štáb Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky. Pod vedením prezidenta PZ plk. JUDr. Jaroslava Spišiaka prijal konkrétne opatrenia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 752/2011 zo dňa 28. novembra 2011. Vláda SR týmto uznesením vyhlásila núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v územnej pôsobnosti obvodných úradov 16 nemocníc na Slovensku. Policajný zbor Slovenskej republiky bude na základe prijatých úloh v čase a v oblastiach vyhláseného núdzového stavu postupovať jednotne a zákonne na celom území Slovenskej republiky. Všetky služby Policajného zboru prijali také opatrenia, aby policajti v zmysle zákona o Policajnom zbore zabezpečovali ochranu životov, zdravia a majetku občanov.

Poriadková polícia bude obvody intenzívnejšie monitorovať a dohliadne na verejný poriadok. Dopravná polícia bude dohliadať na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, tiež v prípade potreby bude asistovať pri eskortách akútnych stavov do fungujúcich nemocníc v inom obvode. Kriminálna polícia bude v zmysle zákona riešiť všetky podnety, ktoré zistí, alebo jej budú v súvislosti s neposkytnutím akútnej zdravotnej starostlivosti oznámené okamžite a nekompromisne.
S využitím všetkých zákonných oprávnení je Policajný zbor pripravený na vyhlásený núdzový stav obvodoch určených Vládou Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz