Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Zmeny na pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou od 9. novembra

06. 11. 2020

Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a na Ukrajine a na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva č. 22/2020 (PDF, 518 kB)  sa dopĺňajú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Podľa aktuálnej vyhlášky osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou sú povinné podstúpiť antigénové testovanie na hranici.

 

  • Od 9. 11. 2020 bude  až do odvolania  zatvorený hraničný priechod Veľké  Slemence – Maly  Selmentsi.
  • Peší  cestujúci  budú môcť prekračovať štátnu  hranicu  za podmienok ako  doposiaľ len cez  HP  Vyšné Nemecké.

Hraničný  priechod Ubľa

  • Vybavované  budú vozidlá do 7,5 tony len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ SR, alebo  na základe udelenej  výnimky 24/7.
  • Peší  cestujúci sú vylúčení.

Hraničný  priechod Vyšné Nemecké

Naďalej  platí, že na územie Slovenskej  republiky je umožnený vstup osobám, ktoré majú u nás udelený pobyt.
Vstup  na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 7. do 19. hodiny.
Bez ohľadu na spôsob dopravy môžu tieto osoby vstúpiť na naše územie len cez HP Vyšné Nemecké.

Na vstupe sa musia podrobiť  antigénovému testu, následne sú povinné ísť do domácej karantény a najskôr v 5-ty deň sa podrobiť RT-PCR  testu.

Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcich z vyhlášky ÚVZ SR, alebo na základe písomnej výnimky.

Nákladná doprava na vstupe a na výstupe je bez obmedzení.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz