Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. júl 2021, sobota
 

Zmeny v hygienických opatreniach pri vstupe na územie Slovenskej republiky platné od 18. decembra

17. 12. 2020

dva antigénové testy v rukách

Po príchode z rizikovej krajiny sa veková hranica detí pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zvyšuje zo 7 na 10 rokov. Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 44/2020 (PDF, 603 kB), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky účinnej od 7. hodiny piatka 18. decembra 2020.

 

Testovanie detí do 10 rokov však môže aj naďalej v odôvodnených prípadoch nariadiť regionálny úrad alebo ošetrujúci lekár.

Povinnosť izolácie/karantény uložená prichádzajúcim, ktorí počas uplynulých 14 dní navštívili výlučne rizikové krajiny Európskej únie, Island, Nórsko,  Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švajčiarsko, sa naďalej nevzťahuje na osoby, ktoré sú schopné pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, a po novom aj  antigénového testu vykonaného na území Rakúska a Českej republiky, nie staršieho ako 72 hodín. Vzory potvrdení o absolvovaní antigénového testu sú prílohou č. 5 aktuálnej vyhlášky.

Na letisko až po e-registrácii na ministerstve zahraničných vecí

Výnimku z povinnosti izolácie a registračnej povinnosti na  http://korona.gov.sk/ehranica budú mať aj osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky.

Tieto osoby sú však povinné najneskôr pred odchodom zo Slovenskej republiky zaregistrovať sa na naletisko.mzv.sk. Pri kontrole pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú povinné preukázať sa vytlačeným či elektronickým potvrdením o splnení tejto registračnej povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia - s výnimkou zastavenia na tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz