Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Zmeny v pravidlách kontroly používania informačno-technických prostriedkov od 1. januára 2016

04. 01. 2016

itp-ilustr

Od 1. januára 2016 je účinná novela zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).   Národná rada SR ju schválila 24. novembra 2015. Hlavným cieľom je nová úprava kontroly nad použitím informačno-technických prostriedkov, ktorá posilní  externý dohľad NR SR nad ich používaním. Návrh predložilo Ministerstvo vnútra SR.

 
Vytvorenie komisie NR SR na kontrolu používania ITP prostriedkov

Významným spôsobom sa posilňuje kontrolná právomoc zákonodarného orgánu nad používaním informačno-technických prostriedkov orgánmi výkonnej  moci. Kontrolu ich používania bude vykonávať Národná rada SR, ktorá na tento účel zriadi komisiu.  Tvoriť ju budú šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi (na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva) a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia sú zástupcovia vlády a traja zástupcami opozície. Predseda komisie je zástupcom opozície. Ďalších dvoch členov bude voliť NR SR.

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že novela je veľkým prielomom k zvýšeniu kontroly používania informačno-technických prostriedkov. Ide podľa neho aj o preventívny nástroj, ako zabrániť prípadným nezákonným odpočúvaniam.

Kontrolu používania informačno-technických prostriedkov vykoná komisia raz ročne, kedykoľvek z vlastného podnetu alebo z podnetu príslušného výboru, alebo na základe podnetu občana, ak sa domnieva, že sa informačno-technické prostriedky používajú voči nemu. Výkonom parlamentnej kontroly používania informačno-technických prostriedkov nie je dotknuté právo každého jednotlivca na súdnu a inú právnu ochranu.

Ako jeden z najvýznamnejších kontrolných nástrojov sa navrhuje výkon fyzickej kontroly používania informačno-technických prostriedkov realizovaným členmi komisie, pričom tieto osoby budú mať prístup nielen do objektu orgánu štátu, ale aj do osobitnej evidencie vedenej v listinnej podobe a obsahujúcej údaje vzťahujúce sa na použitie informačno-technických prostriedkov orgánmi štátu.

Poslancom skončením volebného obdobia zanikne členstvo v komisii, skončením mandátu totiž poslancom zaniká aj možnosť oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.  

Ďalšie zmeny

  • Všeobecný zákaz používania informačno-technických prostriedkov sa rozširuje aj na ich držbu.
  • Umožňuje sa postúpenie záznamu vyhotoveného použitím ITP aj z dôvodu medzinárodnej spolupráce spravodajských služieb s orgánmi iných štátov a na účely jeho prekladu a odtajnenia.
  • Nanovo sa definujú účely použitia informačno-technických prostriedkov. Ustanovuje sa možnosť použitia informačno-technických prostriedkov iba v prípade, ak by dosiahnutie týchto účelov iným spôsobom bolo neúčinné alebo podstatne sťažené.
  • Zužuje sa okruh činnosti, ktoré budú vykonávané Policajným zborom v prospech Vojenského spravodajstva, a to na odpočúvanie a zaznamenávanie v rámci telekomunikačných činností. Ostané  činnosti bude vykonávať Vojenské spravodajstvo vo vlastnej réžii.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz