Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Zmluva o malom pohraničnom styku medzi Slovenskom a Ukrajinou prejde zmenami

20. 10. 2016

Hraničná kontrola 1

V pravidlách malého pohraničného styku medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou nastanú zmeny. Úpravu zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z roku 2008 schválila 19. októbra 2016 vláda SR. Na rokovanie vlády ju predložil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Je to medzinárodná zmluva, pri ktorej sa vyžaduje pred ratifikáciou prezidentom súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Pôjde v poradí o druhú revíziu zmluvy, predchádzajúca je z roku 2011.

Zmeny

Po novom bude stanovená maximálna povolená dĺžka každého neprerušeného pobytu na území druhej zmluvnej strany v režime malého pohraničného styku, ktorá neprekročí 90 dní. Na rozdiel od súčasnosti nebude teda platiť obmedzenie, že počas 180 dní môže byť neprerušený pobyt najviac 90 dní.

Cieľom je, aby zmluva bol v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov tak, ako ho v roku 2013 vykladal v rozsudku Súdny dvor EÚ.

Znamená to teda, že držiteľ povolenia na malý pohraničný styk bude mať možnosť pohybovať sa v pohraničnej oblasti po dobu troch mesiacov, pokiaľ jeho pobyt nebol prerušený, a po každom prerušení pobytu mu bude prináležať nové právo na pobyt v dĺžke troch mesiacov. (Pod prerušením pobytu sa rozumie prekračovanie hranice z územia SR na územie Ukrajiny a naopak, a to bez ohľadu na frekvenciu prekračovania hranice, aj keby k nemu dochádzalo niekoľkokrát denne.)

Ďalšou zmenou je, že povolenie na malý pohraničný styk na ukrajinskej strane bude vydávať Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v Bratislave. Dôvodom je zrušenie konzulárneho úradu Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove. Naďalej bude platiť, že obyvatelia pohraničnej oblasti na Ukrajine budú žiadať o povolenie na malý pohraničný styk na Generálnom konzuláte SR v Užhorode.

Okrem toho sa dopĺňa v prílohe pôvodnej zmluvy zoznam obcí na území Ukrajiny o ďalšie obce spadajúce pod pohraničnú oblasť. Samotné vymedzenie pohraničnej oblasti sa nijako nerozširuje na slovenskej ani na ukrajinskej zmluvnej strane.

Zmluva nadobudne platnosť v tridsiaty deň nasledujúci po prijatí neskoršieho oznámenia, ktorými si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámia ukončenie vnútroštátnych právnych postupov potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

Čo je malý pohraničný styk

Malý pohraničný styk je časté prekračovanie spoločnej štátnej hranice zmluvných strán obyvateľmi pohraničnej oblasti s cieľom pobytu v pohraničnej oblasti najmä zo sociálnych, kultúrnych, opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov na čas v zmysle tejto zmluvy. V rámci režimu malého pohraničného styku nie je možné vykonávať zárobkovú činnosť.

Obyvatelia pohraničnej oblasti môžu prekračovať spoločnú štátnu hranicu v rámci režimu malého pohraničného styku na základe predloženia platného povolenia na malý pohraničný styk a platného cestovného dokladu. Držiteľ povolenia je na účely režimu malého pohraničného styku oslobodený od vízovej povinnosti. Občania SR v súčasnosti na Ukrajinu pri pobyte do 90 dní víza nepotrebujú, občania Ukrajiny vízovej povinnosti podliehajú.

Pohraničná oblasť jeúzemie administratívnych jednotiek zmluvných strán, ktoré sa nachádzajú do 30 km od spoločnej štátnej hranice. Ak sa nachádza časť takejto administratívnej jednotky vo vzdialenosti viac ako 30 km, ale menej ako 50 km od hraničnej čiary, napriek tomu sa považuje za súčasť pohraničnej oblasti. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz