Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok

Bratislava, 01. 09. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim:

Prvé čítanie                          Sir 3,19–21. 30–31

Biblický text:

Synu, v pokore konaj svoje práce, a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí.

 O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom, a budeš milý Bohu.

Lebo veľká je moc Božia, pokorní mu vzdávajú chválu.

Niet lieku pre spoločnosť pyšných, lebo si neuvedomujú, že hriech v nich ako peň zapustil korene. Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti a dobré ucho s veľkou túžbou počúva múdrosť.

Komentár:

  • Kniha Sirachovcova vznikla začiatkom 2. stor. pred Kristom. Keď Židom hrozil neblahý vplyv helenizácie, autor sa dáva do písania, aby čelil tomuto nebezpečenstvu a chránil náboženské a kultúrne dedičstvo judaizmu. V úsilí presvedčiť svojich spoluvercov, že Izrael má v zjavenom Zákone pravú Múdrosť - a preto nemusí vonkoncom nič závidieť fascinujúcim, ale klamlivým výdobytkom helenistického myslenia a civilizácie -, podáva majstrovskú syntézu tradičného náboženstva potvrdeného a overeného svojou dlhou životnou skúsenosťou. Grécky prekladateľ chce rozšíriť vplyv tejto praktickej príručky dobrého správania aj na každého Žida v diaspóre, ktorý túži ostať verný Zákonu a zachovať si svoju náboženskú a národnú identitu. Slovom, autor sa obracia na všetkých, čo sa chcú správať ako pravoverní Židia vo svete a v časoch, ktoré sa podstatne zmenili. Kniha je síce dielom konzervatívne založeného, ale osvieteného Žida, ktorý chce zachrániť podstatu, a preto poukazuje na základné pravdy, pričom si je jasne vedomý, že je zbytočné ignorovať novú kultúrnu situáciu. (Heriban)
  • Náš kratučký úryvok hovorí o potrebe pokory pred Bohom. Človek, ktorý je pyšný, nie je schopný vidieť svoje vlastné chyby a potom ich nedokáže ani odstrániť.

Druhé čítanie                       Hebr 12,18–19. 22–24a

Biblický text:

Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo; No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, ak Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy

Komentár:

List Hebrejom bol napísaný pre kresťanské spoločenstvo, ktoré prežívalo krízu viery. Išlo o obec, ktorej základ tvorili kresťania majúci živý vzťah k Mojžišovmu Zákonu. Preto posvätný autor prízvukuje, že krstom sa človek stáva blízky Kristovi a nie Zákonu.

Evanjelium                           Lk 14,1. 7–14

Biblický text:

V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: »Uvoľni miesto tomuto.« Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: »Priateľu, postúp vyššie!« Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Komentár:

Dnešný úryvok evanjelia je možné rozdeliť na dve časti. Prvá hovorí o tom, že miesto, ktoré nám Boh raz pridelí v Jeho kráľovstve môže byť úplne iné, než aké očakávame, alebo si predstavujeme...

Druhá časť prevracia názor vtedajšej spoločnosti, ktorý hovoril, že úroveň hostiny je daná tými, ktorí sú pozvaní. (aj dnes sa na to spoliehame...) Boh je priateľom posledných, mrzákov a tých, čo sú na okraji spoločnosti....

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy