Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Dvadsiata nedeľa cez rok

Bratislava, 18. 08. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáer k nim:

Prvé čítanie Jer 38, 4-6. 8-10

Biblický text:

Kniežatá povedali kráľovi: „Treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie.“ Kráľ Sedekiáš odpovedal: „Veď ho máte v rukách! A ani kráľ nič nezmôže proti vám.“ Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí; povrazmi spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna. Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi: „Pán môj, kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba.“ Nato kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi: „Vezmi si odtiaľto tridsať mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako zomrie!“

Komentár:

Po ovládnutí Jeruzalema Babylončanmi sa Sedekiáš stal dosadeným kráľom, ktorý mal byť poslušný Nabuchodonozorovi. Avšak vypovedal mu poslušnosť aj napriek varovaniam proroka Jeremiáša. Jeruzalem bol vypálený a Sedekiáš zadržaný pri pokuse o útek. To všetko sa nemuselo stať, keby národ bol počúvol Jeremiáša a podriadil sa. Je ťažké pochopiť, že Božia cesta môže ísť aj cez prehru...

Druhé čítanie Hebr 12, 1-4

Biblický text:

Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.

Komentár:

Autor listu Hebrejom prirovnáva ľudský život k behu na pretekoch. To o čo ide je cieľ – kiežby sme na to pamätali aj v našom životnom „preteku“...

Evanjelium Lk 12, 49-53

Biblický text:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Komentár:

Úryvok veľmi ťažký na výklad. Zdá sa nám, že Ježiš naozaj preháňa...

V podstate nám chce povedať, že to, čo jeho náuka (evanjelium, kresťanstvo) požaduje od človeka je naozaj náročné, že skutočne musíme vidieť rozdiel medzi nádejou v Boha a nádejou v tento svet...

Zároveň však evanjelium je potrebné čítať ako celok a teda aj s príkazom lásky, odpustenia, dokonca aj nepriateľom....

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy