Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Bratislava, 08. 09. 2019

Ponúkem biblické texty a krátke komentáre k nim:

Prvé čítanie                          Múd 9,13–18

Biblický text:

Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce Pán? Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté. Lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, a len namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami; ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? - Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si z výšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Len) tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov; ľudia, poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou.

Komentár:

Kniha múdrosti je najmladšou knihou SZ. Hovorí o starozákonnej nábožnosti, ale rečou blízkou gréckej kultúre.

Náš úryvok rozoberá skutočnosť, že Boh presahuje človeka vo všetkom – aj v myslení aj v konaní. Božiu vôľu môžeme poznávať, ale nikdy ju nebudeme dokonale poznať. To nie je dôvod ku skepse, ale skôr motív k ustavičnému hľadaniu Boha....

Druhé čítanie                       Flm 9b – 10. 12 – 17

Biblický text:

Ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Poslal som ti ho naspäť; jeho, to jest moje srdce. Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba.

Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne - a o čo viac tebe - i podľa tela aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého.

Komentár:

V kratučkom liste Filemonovi, ktorý sv. Pavol pravdepodobne napísal sám vlastnou rukou – bez pisára – rieši problém otroka, ktorí ušiel svojmu pánovi a spôsobil mu pritom aj škodu. Keďže aj otrok aj pán boli kresťanmi, Pavol ich vyzýva, aby vyriešili tento problém v kresťanskom duchu. Nehovorí o žiadnej revolučnej zmene otrokárskej spoločnosti, skôr riešenie vidí v prijatí evanjelia, kedy otroctvo samo stratí svoj význam.

Evanjelium                           Lk 14,25–33

Biblický text:

Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: »Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

Komentár:

Dnešný úryvok hovorí o tom, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom. Vôbec to nie je ľahká a jednoduchá vec. Ak sa nám zdá, že žijeme svoj kresťanský život a dlhodobo je to jednoduché – niekde môžeme robiť chybu – v niečom nebudeme celkom dôslední....

„Nenávidieť“ neznamená skutočnú nenávisť, skôr by sme mohli povedať „mať menej rád“ „odsunúť do úzadia“. Aj tieto vyjadrenia sa nám môžu zdať prisilné – keď ide o našich najbližších. Tieto vyjadrenia však musíme chápať v kontexte celého evanjelia. Toto nie je jediné miesto, kde Ježiš hovorí o vzťahu k rodičom, deťom, či ostatným. Celé nám to bude jasnejšie, keď si uvedomíme, že proti láske sa dá previniť nielen jej nedostatkom, ale aj keď to, obrazne povedané, „preháňame“. Vlastným deťom môže človek ublížiť aj tým, keď sa prehnane o ne stará a oni sa tak nedokážu pripraviť na samostatný život... Platí staré príslovie: „Keď je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na správnom mieste.“

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy