Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

zamyslenie


:


Devätnásta nedeľa cez rok
11. 08. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Múd 18,6–9 Biblický text: Tá noc bola našim otcom oznámená vopred, aby boli dobrej mysle, keď jasne videli, akým uverili prísahám. Tvoj ľud teda...

Osemnásta nedeľa cez rok
04. 08. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Kaz 1,2. 2,21–23 Biblický text: Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. Múdrosť, vedomosť a úspech...

Sedemnásta nedeľa cez rok
28. 07. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Gn 18,20–32 Biblický text: Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil,...

Šestnásta nedeľa cez rok
21. 07. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Gn 18,1–10a Biblický text: A znova sa mu (Abrahámovi) zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu...

Pätnásta nedeľa cez rok
14. 07. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Dt 30,10–14 Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k...

Štrnásta nedeľa cez rok
07. 07. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                  Iz 66,10–14c Biblický text: Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo...

Trinásta nedeľa cez rok
30. 06. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke zamyslenia k nim: Prvé čítanie                 1Kr 19,16b. 19–21 Biblický text: Boh povedal Eliášovi: Safatovho syna Elizea z Abelmehuly pomaž za proroka namiesto seba! Keď odtiaľ odišiel,...

Dvanásta nedeľa cez rok
23. 06. 2019

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke zamyslenia k nim: Prvé čítanie       Zach 12,10–11. 13,1 Biblický text: Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať,...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy