Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

zamyslenie


:


Nedeľa Najsvätejšej trojice
16. 06. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Dt 4, 32-34. 39-40: Biblický text: 32 Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odvtedy, keď Boh stvoril človeka na zemi, a (dozvedaj sa) od jedného kraja nebies po druhý; či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť...

Nedeľa zoslania Ducha Svätého
09. 06. 2019

TurícePonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 2, 1-11: Biblický text: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa...

Siedma veľkonočná nedeľa
02. 06. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 7,55-60   Biblický text: Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha." Strašne vykríkli,...

Šiesta veľkonočná nedeľa
26. 05. 2019

Alfa a omegaPonúkme biblické texty a kratke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 15,1-2.22-29  Biblický text: Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení." Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol...

Piata veľkonočná nedeľa
19. 05. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: 1. čítanie  Sk 14,20b-26   Biblický text: Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do...

Štvrtá veľkonočná nedeľa
12. 05. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 13,14.43-52   Skôr ako si povieme pár myšlienok k textu zo Sk vysvetlíme si pojem „prozelyta“ – z gr. proselytos označuje sa ním cudzinec, ktorý trvale býval v izraelskom prostredí a bol nábožensky...

Tretia veľkonočná nedeľa
05. 05. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 5,27-32.40b-41  Biblický text: Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: "Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka."...

Druhá veľkonočná nedeľa
28. 04. 2019

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Sk 5,12-16  Biblický text: Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k nim neodvážil, pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy