Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

zamyslenie


:


Tretia adventná nedeľa
16. 12. 2018

3. nedeľa v adventePonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Iz 61,1-2a.10-11  Biblický text: Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň...

Druhá adventná nedeľa
09. 12. 2018

Nedeľa v pôstePonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Bar 5, 1-9  O knihe[1]: Kniha proroka Barucha je deuterokánonická[2] kniha Starého zákona, ktorá sa v Septuaginte uvádza hneď po Jeremiášovom proroctve, kým vo Vulgáte a v Novej Vulgáte nasleduje až po Nárekoch. Spis sa...

Prvá adventná nedeľa
02. 12. 2018

Nedeľa v pôstePonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Jer 33,14-16  O knihe Jer: Jeremiáš (hebr. Jirmejáh alebo Jirmejáhú = »Jahve, povýš« alebo »Jahve povyšuje«) sa narodil v Anatote (asi 5 km na severovýchod od Jeruzalema) okolo r. 650 pred Kr. ako syn kňaza Chilkiáša [Helkiáša] z...

Nedeľa Krista Kráľa
25. 11. 2018

Alfa a omegaPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Dan 7,13 - 14  Biblický text: Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.  A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstva, takže jemu slúžili...

Tridsiata tretia nedeľa cez rok
18. 11. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Dan 12,1 - 3  O knihe Dan: Kniha[1] sa nenazýva podľa autora, ale podľa mena hlavnej osoby, ktorá v nej vystupuje. Daniel (hebr. Dánijjél = »môj sudca je Boh« alebo »Boh je sudca«) bol mladý Žid zo šľachtického rodu Júdovho kmeňa. Za...

Tridsiata druhá nedeľa cez rok
11. 11. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie 1 Krľ 17,10 -16  Biblický text: Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: "Prines mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil." Keď mu ona išla...

Tridsiata prvá nedeľa cez rok
04. 11. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Dt 6,2 - 6   Biblický text: aby si sa bál Pána, svojho Boha, a zachovával všetky jeho rozkazy a prikázania, ktoré ti ja nariaďujem - ty, tvoj syn a syn tvojho syna po všetky dni svojho života -, aby sa predĺžili dni tvojho...

Tridsiata nedeľa cez rok
28. 10. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Jer 31,7-9 Biblický text: Lebo toto hovorí Pán: Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov! Rozhlasujte, oslavujte a hovorte: "Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela."  Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a z...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy