Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

zamyslenie


:


Dvadsiata deviata nedeľa cez rok
21. 10. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Iz 53, 10 - 11   Biblický text: Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením... Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.  Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj...

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok
14. 10. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické čítania a krátek komentáre k nim: 1. čítanie Múdr 7,7-11  Biblický text: Preto som sa modlil: Bol mi daný rozum. Prosil som a vošiel duch múdrosti do mňa. Cenil som ju nad žezlá a tróny, bohatstvo za nič pokladal som v porovnaní s ňou.  Ani drahokam som nestaval jej na...

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok
07. 10. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Gn 2,18-24  Biblický text: Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná."  Keď Pán, Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby...

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok
30. 09. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Nm 11,25 - 29   Numeri (= Čísla) je latinský názov štvrtej knihy Pentateuchu, ktorý dostala preto, že sa v nej dvakrát spomína sčítanie Izraelitov, respektíve počet bojaschopných mužov a veľký dôraz sa v nej kladie na číselné...

Dvadsiata piata nedeľa cez rok
23. 09. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Múd 2,12a.17-20  Biblický text: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu, protiví sa našim výčinom. Pozrimeže, či sú jeho reči pravdivé, viďme, ako sa mu povodí. Ak je totiž spravodlivý vskutku Božím synom, zastane sa ho a...

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok
16. 09. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: 1. čítanie Iz 50,5-9a Biblický text: Pán, Jahve, mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil.  Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou.  Pán, Jahve, mi...

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok
09. 09. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie Iz 35, 4-7  Biblický text: Povedzte malomyseľným: "Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás."  Vtedy sa roztvoria oči slepých  a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň...

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok
02. 09. 2018

Nedeľa cez rokPonúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie       Dt 4, 1-2. 6-8 Biblický text: A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa chcem naučiť konať, aby ste žili a dosiahli vlastníctvo krajiny, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov. 2 K slovám...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy