Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme spustili infokampaň na čerpacích staniciach

18. 10. 2022

slovnaft-vizual-ilustr

Potrebu odstrániť tento druh zločinu páchaný na ľuďoch a uctiť si obete obchodovania s ľuďmi si pripomínajú európske štáty každoročne 18. októbra, ktorý je  Európskym dňom  boja proti obchodovaniu s ľuďmi. MV SR  v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.  spustilo v tento deň  preventívnu informačnú kampaň zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorej cieľom je minimalizovať počet obetí obchodovania s ľuďmi.

Problematike sa intenzívne venuje  Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ICOSL)Odbor prevencie kriminality (OPK) MV SR.

Nápaditá infokampaň na čerpacích staniciach

Nástrojom samotnej kampane budú polepy na zrkadlách mužských a ženských toaliet každej čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a tiež informačný leták s mužskou a ženskou tvárou (na stiahnutie nižšie). Materiály kampane tiež obsahujú informácie v ukrajinskom jazyku určené pre odídencov z Ukrajiny.

Vychádzajúc zo Situačnej správy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi za rok 2021 vydanou MV SR a dostupných štatistických údajov je najčastejšou formou dopravy obetí obchodovania s ľuďmi, či už do cieľovej krajiny alebo samotného miesta vykorisťovania,pozemná doprava s využitím osobného motorového vozidla či autobusu. Aj to bol dôvod, prečo kampaň realizujeme práve na čerpacích staniciach," vysvetľuje riaditeľ Odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.

„Obchodovanie s ľuďmi považujeme za jeden z najvážnejších trestných činov. Málokto z nás si vie predstaviť, ako sa cítia a čo prežívajú obete týchto trestných činov a aké následky zanechávajú na ich životoch. Spoločnosť Slovnaft sa rozhodla podporiť túto kampaň, pretože ide o verejný záujem," povedal  Martin Gregor, manažér spotrebiteľského marketingu SLOVNAFT, a.s.

Jozef Halcin Soňa Grauzlová a Martin Gregor počas predstavenia kampane

Alarmujúca správa je, že obchod s ľuďmi patrí medzi najvýnosnejšie nelegálne aktivity

 „Od začiatku roka 2022 do konca septembra sme na Slovensku zaznamenali 52 osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 45% (16) obetí obchodovania.  Medzi obeťami bolo 29 žien a 23 mužov. Z celkového počtu zachytených obetí obchodovania s ľuďmi bolo aj 8 osôb, ktoré mali v čase náboru menej ako 18 rokov, čo predstavuje 15 % z celkového počtu identifikovaných obetí. Najmladšia detská obeť bola zobchodovaná v čase, keď mala 13 rokov," objasňuje situáciu riaditeľka ICOSL Soňa Grauzlová.

Polepy na zrkadlách na toaletách čerpacích staníc Slovnaftu

Obete boli obchodované za účelom:

  • pracovného vykorisťovaniav 28 prípadoch (z toho v dvoch prípadoch to bolo v kombinácii s núteným žobraním);
  • sexuálneho vykorisťovania v 23 prípadoch (z toho 1 prípad bol zachytený v štádiu prípravy; 
  • núteného sobáša v 2 prípadoch (z toho v jednom prípade to bolo v štádiu pokusu a obeťou bolo dieťa).

Miesta vykorisťovania obetí v rámci Európy

Obete, ktoré sme identifikovali, boli najčastejšie vykorisťované v Nemecku (18 prípadov), nasledovala Slovenská republika (17), Veľká Británia (11), Írsko (2), Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Španielsko, Rumunsko a Švédsko po 1 obeti v každej krajine. V niekoľkých prípadoch boli obete vykorisťované vo viacerých krajinách. Celkom 33 % z počtu obetí bolo náborovaných a aj vykorisťovaných v rámci Slovenskej republiky (tzv. vnútroštátne obchodovanie).

Vizuál kampane - žena

Vizuál kampane - muž

Odhaľovaním a vyšetrovaním trestných činov  obchodovania s ľuďmi sa zaoberá špecializovaný policajný útvar - Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Slovenská republika sa orientuje aj na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Program je v gescii Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR. Prostredníctvom tohto špecializovaného programu ministerstvo poskytuje pomoc a podporu.

Obetiam obchodovania s ľuďmi sa ministerstvo snaží pomôcť dostať sa z prežitej traumy, stabilizovať a reintegrovať ich pomaly do spoločnosti. Detské obete do programu vstupujú len sporadicky, to však v žiadnom prípade neznamená, že im nie je poskytnutá pomoc. Situáciu dieťaťa v prvom rade posudzujú orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, či obáv  je občanom k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818.  Linka pomoci je nielen preventívny a konzultačný nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, ale slúži aj ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, alebo pre ich blízkych. Operátori linky pomoci poskytnú usmernenie a pomoc.

 Národná  linka  pomoci  obetiam  obchodovania s  ľuďmi  0800 800 818  je dostupná denne od 8. do 20. hodiny, v ostatnom čase je k dispozícií záznamník. Operátori linky reagujú na všetky zanechané odkazy.

Foto: MV SR, Vladimír Benko