Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Výzva na predkladanie projektov do národného kola súťaže ECPA 2011

Európska cena za prevenciu kriminality 2011
(European Crime prevention Award- ECPA 2011)
a
Konferencia EUCPN o najlepšej praxi

              Európska sieť pre prevenciu kriminality (European Crime Prevention Network-EUCPN) zvolila pre rok 2011 nasledujúcu tému Európskej ceny za prevenciu kriminality 2011 a Konferencie EUCPN o najlepšej praxi:

            “Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže”.

Téma konferencie je stanovená v súlade s programom Belgicka, Maďarska a Poľska počas ich predsedníctva v EÚ. Projekty uchádzajúce sa o cenu za prevenciu kriminality by mali byť zamerané na:

  • aktivity, ktoré napomáhajú tomu, aby sa mládež vyhla kriminalite
  • vytvorenie systému, ktorý poskytuje mládeži kreatívny vývoj pred možnosťami podľahnúť delikvencii
  • vzdelávanie a ďalšie aktivity (napr. šport, umenie, veda), ktoré sa používajú v systéme prevencie kriminality
  • ďalšie aktivity relevantné k tohtoročnej téme

Cieľom konferencie a súťaže je predstaviť odborníkom  i verejnosti, úspešné projekty realizované v členských štátoch Európskej únie. Projekty môžu byť orientované na ktorúkoľvek otázku relevantnú k tohtoročnej téme. Ich cieľom musí byť redukcia kriminality a obáv z kriminality v špecifickej téme. Návrhy môžu podávať napr. orgány štátnej správy, samosprávy, polície, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia, športové kluby, mládežnícke organizácie, obchodné spoločnosti a dobrovoľnícke organizácie. Osoby podávajúce projekt nemusia priamo na ňom participovať. Všetky členské štáty musia postupovať podľa pravidiel a kritérií pre udeľovanie a prezentáciu Európskej ceny za prevenciu kriminality.

 Ide najmä o tieto kritériá:

  • projekty musia byť zamerané na prevenciu a/alebo redukciu každodennej trestnej činnosti a obáv z trestnej činnosti podľa témy, ktorú vyberie organizujúci štát
  • projekty musia byť vyhodnotené a musia dosiahnuť väčšinu alebo všetky svoje  ciele
  • projekt má byť podľa možností inovatívny a zahŕňať nové prístupy a metódy
  • projekt sa musí zakladať  na spolupráci medzi partnermi, ak je to možné
  • projekt je  aplikovateľný pre organizácie a skupiny aj v iných štátoch

 

Každá krajina môže prihlásiť do súťaže prostredníctvom národnej zástupkyne/národného zástupcu pre EUCPN len jeden projekt a ďalšie dva projekty na prezentáciu počas konferencie. Súťaž ECPA 2011 sa bude konať  počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi  v dňoch 14.-15. decembra 2011 vo Varšave.

Víťazný projekt dostane od EUCPN certifikát, trofej a finančnú odmenu.

Vyhlásenie výsledkov národného kola súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2011 (RTF, 333 kB)   (326 kB, .rtf)

O výsledkoch národnej súťaže Rada vlády SR pre prevenciu kriminality informuje prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality obvodných úradov v sídlach krajov  a webovej stránky www.minv.sk .

Autori víťazného projektu a projektov vybraných na prezentáciu počas konferencie následne predložia svoje prezentácie na prihláške v  anglickom jazyku.

Informácie o ECPA 2011 a prihláška v jazyku anglickom, sú uvedené na webovej stránke www.eucpn.org .  Prihláška a zoznam koordinátorov je k dispozícii na stiahnutie aj na konci tejtostránky. Bližšie informácie o národnom kole súťaže poskytne Ing. Daniela Stábová, národná zástupkyňa pre EUCPN, tel. 02/48592203, e-mail: TA.13G4@S1F2SKA.SRYG3SP@ .