Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR pripravuje prvú národnú simuláciu hybridného pôsobenia

20. 06. 2023

chimera-logo

V rámci realizácie opatrení zameraných na budovania odolnosti voči hybridným hrozbám pripravuje Centrum boja proti hybridným hrozbám Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR (CBHH) prvú národnú simuláciu krízových scenárov s prvkami hybridných hrozieb pre subjekty verejnej správy pod názvom Chiméra 23.

Primárnym cieľom pripravovaného cvičenia je zvýšenie pripravenosti efektívne čeliť simulovaným situáciám a posilniť spoluprácu medzi relevantnými inštitúciami. Pozvaní boli zástupcovia viacerých štátnych inštitúcií, ktorí sa podieľajú na celovládnom prístupe ku riešeniu hybridných hrozieb.

V rámci príprav simulačného cvičenia CBHH spolupracuje aj s Európskym centrom výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE), ktorého je Slovensko členom, na zabezpečenie aplikácie najlepšej praxe zo zahraničia. Hybrid CoE poskytovalo pri príprave cvičenia metodickú podporu a účastníkom poskytne aj online nástroj na simulovanie informačného prostredia. Hlavným tematickým zameraním fiktívneho scenára bude zhoršovanie bezpečnostnej situácie v susedstve a s ním spojené využívanie viacerých nástrojov hybridných hrozieb proti SR.

Realizácia cvičenia vyplýva z Akčného plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024, konkrétne z úlohy „C.12 Simulácia krízových scenárov hybridných pôsobení", ktorej gestorom je MV SR.

Po realizácii simulácie budeme o jej priebehu a výsledkoch oficiálne  informovať.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  Národný projekt „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CDW7

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Národný projekt Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CDW7

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz