Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Dočasného útočiska sa vzdalo 4 398 osôb s ukrajinskou štátnou príslušnosťou

04. 08. 2022

chlapec-ukrajina-sam

Od 1. marca 2022, kedy Slovenská republika aktivovala štatút dočasného útočiska, do  1. augusta 2022 eviduje Migračný úrad MV  SR zánik z dôvodu jeho vzdania sa v 4 410 prípadoch. Z tohto počtu je až 4 398 odídencov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou.


Na cudzinca, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, sa primerane vzťahujú §22 až 23b a 23d zákona č. 480/2002  o azyle,  a teda aj služby, ktoré sú odídencom poskytované. Ide o  prístup k zdravotnej starostlivosti, strave, hygiene, vzdelávaniu, ubytovaniu a tiež prístup na trh práce. Ďalej je to aj finančná pomoc: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a medzinárodné organizácie poskytujú základnú finančnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorým bolo udelené dočasné útočisko. 

Dočasné útočisko môže zaniknúť napríklad uplynutím času určeného rozhodnutím vlády, smrťou odídenca, ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo sa mu na území Slovenskej republiky povolil prechodný pobyt či trvalý pobyt, písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa dočasného útočiska alebo ak odídencovi poskytol dočasné útočisko iný štát.

V prípade, že sa odídenec s poskytnutým dočasným útočiskom /táto osoba má tolerovaný pobyt na území Slovenska/ rozhodne vzdať sa dočasného útočiska na území našej krajiny, je potrebné doručiť na migračný úrad vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska.

Osoby, ktoré sa štatútu dočasného útočiska vzdajú, nemusia mať obavu, že sa tým skomplikuje jeho opätovné získanie. Zákon nevymedzuje maximálne ani minimálne časové rozmedzie, ktoré by bolo nutné dodržať medzi vzdaním sa dočasného útočiska a možnosťou znovu oň požiadať.

Ak sa osoby, ktorým bol na Slovensku poskytnutý štatút dočasného útočiska, rozhodnú opustiť naše územie na dlhší čas /teda ak odídu do inej krajiny, v ktorej chcú ostať, respektíve sa vrátia späť na Ukrajinu/, odporúčame vzdať sa dočasného útočiska. V takomto prípade bude posilnená kompetencia štátu efektívnejšie nastaviť procesy spojené s pomocou pre tieto osoby na základe relevantných dát.

Doručenie písomného vyhlásenia je možné zrealizovať viacerými spôsobmi:

  • Jednou z možností je zaslanie písomného vyhlásenia na adresu TA.13G4@H4.FD@, ku ktorému sa priloží naskenovaný vydaný preukaz odídenca (doklad o tolerovanom pobyte) a kópia cestovného, alebo iného identifikačného dokladu.
  • Ďalšou možnosťou je spísanie spomínaného písomného vyhlásenia priamo pred pracovníkmi Migračného úradu MV SR vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre a v Michalovciach, v čase od 7.00 do 19.00 h. Pracovníci prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti - kópie vydaného preukazu odídenca (doklad o tolerovanom pobyte) a cestovného, alebo iného identifikačného dokladu.

Rozhodnutie ani iný doklad potvrdzujúci zánik dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, keďže zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v informačných systémoch.

Pozrite si tiež:  Štatistický prehľad udelených štatútov dočasného útočiska podľa krajov, okresov, pohlavia a vekových skupín odídencov

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz