Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

E-služby evidencie vozidiel sú už k dispozícii

01. 04. 2015

e-sluzby-ilustrak

Ministerstvo vnútra spustilo od 1. apríla 2015 prvé elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla. Prostredníctvom nich si držitelia elektronického občianskeho preukazu /eID karta/ a elektronického osvedčenia o evidencii vozidla dokážu vybaviť niektoré evidenčné záležitosti s vozidlom cez internet. Elektronické služby budú dostupné na portáli Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk).

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Osvedčenie o evidencii vozidla s elektronickým kontaktným čipom ministerstvo vnútra začalo vydávať od 1. júna 2010 ako prvá krajina Európskej únie. Elektronický doklad obsahuje množstvo ochraných prvkov odolných voči pozmeňovaniu a falšovaniu. V ňom integrovaný kontaktný čip je zabezpečený mechanizmami pasívnej a aktívnej autentifikácie, ktoré posilňujú jeho bezpečné používanie. Obsahuje základné informácie o vozidle a slúži ako prístupový kľúč k ďalším informáciám o vozidle z Centrálnej evidencie vozidiel, údajom o zákonnom poistení vozidla, o technickej či emisnej kontrole. Tieto informácie mohol držiteľ elektronických dokladov dosiaľ získať len cez sieť samoobslužných kioskov na dopravných inšpektorátoch. Spolu s ďalšími úkonmi tak od 1. apríla 2015 môže urobiť z pohodlia domova cez internet.  

Držiteľom elektronických dokladov na portáli Elektronické služby MV SR od apríla sprístupňuje dva typy používateľských služieb:

  • transakčné  - výsledkom ich použitia je zmena údajov v Centrálnej evidencii vozidiel,
  • informačné - pomocou nich možno získať o vozidle viacero informatívnych, ale aj právne záväzných údajov, pri ktorých sa vyžaduje použitie zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

Portál Elektronické služby MV SR
Portál Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk. Elektronické služby si vyberte z ponuky v záložke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE v ľavom menu.

Elektronické služby kopírujú životné situácie, ktoré klasickým spôsobom bude aj naďalej možné riešiť osobnou návštevou dopravného inšpektorátu. Z transakčných služieb bude možné požiadať napríklad o výmenu tabuľky s evidečným číslom vozidla v prípade straty či odcudzenia. Za poplatok uhradený prostredníctvom platobného modulu bude možné požiadať o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným evidečným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných preferencií. V ponuke budú aj tabuľky z materiálu vyžarujúceho svetlo. K dispozícii sú aj elektronické žiadosti o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia. Oznámenia o strate či odcudzení sa automaticky zobrazujú aj v európskych policajných databázach.

Použitím informačných služieb držitelia elektronických dokladov získajú podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení, prehľad o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla. Pri vyššie uvedených informačných službách bude môcť občan požiadať aj o právne záväzný úradný dokument. Pre jeho získanie je nevyhnutnosťou, aby občan disponoval zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) na svojej elektonickej identifikačnje karte (eID – občiansky preukaz s čipom). ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu, je právne záväzný a občan si oň môže požiadať na pracovisku oddelenia dokladov a evidencii policajného zboru buď pri vydaní eID karty, alebo aj kedykoľvek počas platnosti eID karty.

V rámci informačných služieb má možnosť držiteľ elektronického osvedčenia o evidencii vozidla  realizovať služby aj ako neprihlásený používateľ. Po vložení elektronického osvedčenia o evidencii vozidla do čítačky čipových kariet sa dostane k údajom z elektronického dokladu a tiež si môžu overiť, či doklad o vozidle nie je v evidencii vedený ako stratený či odcudzený.

Ku všetkým sprístupneným službám ministerstvo vnútra publikuje podrobné popisy, používateľskú príručku, vrátane scenárov riešenia každej zvolenej životnej situácie. Stránky portálu Elektronické služby MV SR používateľa navigujú, aby bez problémov našiel všetky informácie a spôsoby, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie elektronickým spôsobom vyriešiť administratívne povinnosti. Ich použitie je podmienené aktivovaným  elektronickým občianskym preukazom, platným elektronickým dokladom o evidencii vozidla a funkčnou čítačkou čipových kariet.

Pre širokú verejnosť ministerstvo vnútra zabezpečilo  tlačené informačné materiály, ktoré  zrozumiteľne popisujú možnosti využitia elektronických služieb. K dispozícii budú na dopravných inšpektorátoch.

Dodávateľom projektu v celkovej hodnote 30 242 089,92 eur je Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Projekt Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla realizuje ministerstvo vnútra v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portáli www.slovensko.sk

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz