Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Elektronický archív MV SR výrazne ovplyvní digitalizáciu dokumentov na Slovensku

27. 11. 2015

Vo štvrtok 26. novembra 2015 ministerstvo vnútra v Bratislave zorganizovalo záverečnú konferenciu k projektu Elektronický archív  MV SR budovanému v rámci OPIS,  ktorý je v záverečnej ukončovacej fáze. Elektronický archív bude dlhodobým úložiskom elektronických archívnych dokumentov produkovaných orgánmi verejnej moci, ako aj ostatnými pôvodcami. Rovnako bude plniť úlohu úložiska pre zdigitalizované, pôvodne neelektronické archívne dokumenty. 

Každý takýto dokument bude mať jednoznačné identifikačné číslo, v dôsledku čoho sa kráti čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronických spisov a celkovo sa zjednoduší prístup k archívnym dokumentom aj pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Zľava: Ing. Kamil Fako, Mária Mrižová a Martin Přikryl
Zľava: Ing. Kamil Fako, vedúci oddelenia informatizácie spoločnosti SITB MV SR, Mgr. Mária Mrižová, riaditeľka odboru archívov a registratúr SVS MV SR a Mgr. Martin Přikryl zo SITB MV SR, projektový manažér Elektronického archívu

Tomuto cieľu bude prispôsobených množstvo funkcionalít, potrebných pre fungovanie elektronických služieb štátu. Užívatelia Elektronického archívu po registrácii budú mať možnosť vyhľadávať v archívnom fonde, archívnych pomôckach, podávať žiadosti o prístup k archívnym dokumentom v rámci bádateľskej a správnej agendy, podávať návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, vkladať svoje komentáre k archívnym dokumentom.  K dispozícii budú  štatistiky o počte zriadených archívov, o pôvodoch registratúr, o počte bádateľov a bádateľských návštev, či o  archívnych pomôckach.

Zľava: Ing. Monika Peková, Mária Karácsonyová a Martin Přikryl
Zľava: Mgr. Monika Péková a Mgr. Elena Karácsonyová, vecné gestorky projektu z odboru archívov a registratúr MV SR, a Mgr. Martin Přikryl, projektový manažér

Okrem trvalej elektronickej archivácie dokumentov systém umožní samozrejme aj úschovu pôvodne neelektronických dokumentov a to integráciou služieb zo skenovacích pracovísk, rovnako archiváciu štruktúrovaných dát a dát z produkčných systémov MV SR. 

Účastníci záverečnej konferencie
Na záverečnej konferencii sa zúčastnili archivári z celého Slovenska

O detailoch počas  konferencie informovali  zástupcovia realizačného tímu, ktorí odpovedali aj na otázky pozvaných zamestnancov archívov z celého Slovenska.  Používateľské služby elektronického archívu budú k dispozícii na portáli Elektronických služieb MV SR a samozrejme aj na http://www.slovensko.sk/ začiatkom roku 2016.   

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz