Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október

18. 10. 2021

ruky-obchodovanie-s-ludmi-vizual

Európske krajiny si 18. októbra symbolicky pripomínajú deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Hoci je táto skutočnosť desivá, predaj ľudí patrí stále medzi najvýnosnejšie nelegálne kriminálne aktivity. Problematike sa intenzívne venuje aj ministerstvo vnútra. 

V tomto roku sme zaznamenali 36 obetí obchodovania s ľuďmi. Prvýkrát v histórii zaznamenávania týchto údajov sa vyskytol prípad nezákonnej adopcie dieťaťa. Novým otrasným prípadom bolo tiež sexuálne vykorisťovanie dievčat, ktoré má na svedomí vlastná rodina.

K  30. septembru 2021 slovenské orgány identifikovali 36 obetí obchodovania s ľuďmi: 16 mužov (z toho 3 deti) a 20 žien (z toho 8 detí). Išlo o 34 slovenských občanov a 2 cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. Obchodníci s ľuďmi zneužívali obete sexuálne, na nakrúcanie pornografie, na vykonávanie nútenej práce, prípadne prinútili svoju obeť vstúpiť do nedobrovoľného manželského zväzku s cudzou osobou a neštítili sa ani rôznych kombinácií zneužívania.Prvýkrát v histórii zaznamenávania štatistických údajov k obchodovaniu s ľuďmi sa vyskytol aj prípad nezákonnej adopcie dieťaťa v rámci obchodovania s ľuďmi.

Obchodovanie s ľuďmi - ilustračné foto

Muži boli obchodovaní najmä za účelom nútenej práce a v jednom prípade nútení aj na  páchanie trestnej činnosti.
 
ženských obetí tradične prevláda sexuálne vykorisťovanie alebo nútená prostitúcia. V roku 2021 bolo takto vykorisťovaných 14 ženských obetí, z toho 7 dievčat. Najmladšie malo v čase náboru len 13 rokov. Najotrasnejšie prípady sexuálneho vykorisťovania dievčat má na svedomí vlastná rodina. V jednom prípade matka závislá od alkoholu nútila svoju dcéru vykonávať pohlavný styk s klientmi, ktorých jej sama zadovážila, a to za sumy od 2 do 5 eur.  

Trend vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi z predchádzajúcich rokov sa opakuje. Tretina identifikovaných obetí bola vykorisťovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného. Napriek skutočnosti, že Spojené kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska už nie je členskou krajinou Európskej únie, stále je najčastejšou krajinou vykorisťovania slovenských obetí.

Slovenská republika sa však orientuje aj na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmiProgram je v gescii Informačného centra na boj proti obchodovanie s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Prostredníctvom tohto špecializovaného programu MV SR v tomto roku poskytlo pomoc 30 obetiam obchodovania s ľuďmi. Detské obete do programu nevstupovali, to však v žiadnom prípade neznamená, že im nebola poskytnutá pomoc. Situáciu dieťaťa v prvom rade posudzujú orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností či obáv  je občanom k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818.  Linka je nielen preventívny a konzultačný nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, ale slúži aj ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi alebo pre ich blízkych. Operátori linky poskytnú usmernenie a pomoc.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 je dostupná denne od 8. do 20. hodiny.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz