Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú pokračovať vo svojej činnosti

28. 09. 2022

paragraf

Vláda 28. septembra 2022 schválila návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Návrh legislatívne zakotvuje fungovanie informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré MV SR zradilo v roku 2018 s podporou EÚ.

„Ochrana a podpora obetí trestných činov je jednou z priorít rezortu vnútra a  informačné kancelárie predstavujú efektívnu pomoc pre obete. Počas ich existencie sa na ne obrátilo už 2 558 ľudí, pracovníci kancelárií uskutočnili 1 759 preventívnych aktivít pre viac ako 49 200 účastníkov a nadviazali spoluprácu s 335 subjektmi v oblasti pomoci obetiam. Zámerom rezortu vnútra je, aby zabezpečovali pomoc pre občanov aj po skončení realizácie národného projektu," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Pôsobnosť ministerstva vnútra sa novelou rozšíri v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Na tento účel sa navrhuje, aby ministerstvo vnútra zriaďovalo informačné kancelárie pre obete ako súčasť svojej organizačnej štruktúry. Poskytovať služby by mali spravidla v okresných úradoch v sídlach krajov. Ponecháva sa možnosť zriadiť informačné kancelárie, resp. ich detašované pracoviská aj na iných miestach podľa aktuálnych potrieb spoločnosti.

Nadviaže sa tak na národný projekt pod názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, ktorý MV SR realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Doba realizácie projektu uplynie v decembri 2023.  

logo EVS

Novelou sa naplnia záväzky vyplývajúce z projektu a zabezpečí sa udržateľnosť jeho výsledkov. Návrh napĺňa tiež záväzky z programového vyhlásenia vlády.
Účinnosť sa navrhuje od 1. februára 2023.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz