Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú súčasťou ministerstva vnútra

30. 11. 2022

logo Prevencia kriminality s odtlačkom prsta

Národná rada SR 29. novembra 2022 schválila novelu zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorá rozširuje pôsobnosť rezortu vnútra na účel zlepšenia, ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Túto pôsobnosť bude MV SR vykonávať prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré sa stanú súčasťou ministerstva vnútra.

K akým zmenám dôjde:

  • rozširuje sa rozsah subjektov, od ktorých ministerstvo vnútra získava údaje o kriminalite a o inej protispoločenskej činnosti za účelom ich spracúvania,  a to o fyzické osoby; 
  • upravia sa ustanovenia o poskytovaní údajov o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti;
  • rozširuje sa pôsobnosť ministerstva vnútra na účel zlepšenia, ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Ministerstvo vnútra bude vykonávať túto pôsobnosť prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov, čím sa nadväzuje na Národný projekt  Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, ktorý realizuje MV SR. Zároveň tým dochádza k zabezpečeniu udržateľnosti výsledkov (informačné kancelárie sú zriadené na základe národného projektu od roku 2018); 
  • zriaďujú sa informačné kancelárie (IK), pričom ich sídlo bude spravidla v okresnom úrade v sídle kraja. Tieto poskytujú obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti potrebné informácie, ktoré majú predovšetkým informačný charakter. Zároveň pomôžu sprostredkovať  odbornú pomoc obetiam.

Novela nadobúda účinnosť od 1. februára 2023.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz