Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Kabinet schválil zabezpečenie jesenných komunálnych volieb

22. 08. 2018

komunalne-volby-urna-ilustr

Vláda SR na zasadnutí  v stredu 22. augusta 2018 schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. V predloženom návrhu sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy s určenými termínmi ich plnenia.

Deň konania komunálnych volieb je stanovený na sobotu 10. novembra 2018.

Plnenie úloh bude spočívať najmä vo vydaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou volieb.

Členovia vlády na spoločnom foto 22. augusta 2018

Pôjde predovšetkým o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s vytvorením volebných orgánov a podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a na priebehu hlasovania, so zabezpečením spracovania výsledkov volieb, úschovy volebných dokumentov a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb.


Informácie pre voličov, politické strany a kandidátov


Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy sa z rozpočtu vyčlenia  finančné prostriedky vo výške 7 465 708,- eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 1 424 750,- eur.

Finančné prostriedky Ministerstva vnútra sa použijú najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Ďalej na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške 5,- eur pre každú miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu.

Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad Slovenskej republiky zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz