Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Komisár pre ľudské práva Nils Muižnieks ukončil návštevu na Slovensku

Bratislava, Budapešť, 22. 03. 2018

 logo coe

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks počas nej sledoval pokrok v oblasti ukončenia segregačných mechanizmov rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím. 

Nils Muižnieks bol hlavným hosťom okrúhleho stola organizovaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mimovládnymi organizáciami Európske centrum pre práva Rómov, Validity a Fórum pre ľudské práva. Počas stretnutia, ktorého sa zúčastnila aj nastávajúca komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović, bol dôraz kladený na formulovanie konkrétnych záväzkov v oblasti  inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti na Slovensku. 

Na stretnutí sa zišli predstavitelia viac ako 20 organizácií, od predstaviteľov štátnych orgánov (vrátane zástupcov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva financií, úradu verejnej ochrankyne práv, úradu komisárky pre deti, školskej inšpektorky) po zástupcov občianskej spoločnosti, učiteľov, osôb so zdravotným postihnutím a Rómov a Rómiek, aby v širokej odbornej verejnosti viedli konštruktívny dialóg o  merateľných krokoch smerom k ukončeniu diskriminácie.

Účastníci okrúhleho stola

„Stojíme pred výzvou inkluzívneho vzdelávania. Táto výzva existuje všade po celej Európe a je dôležité, aby sme sa s touto výzvou vysporiadali. Nielen tak, aby to bolo na prospech tých dotknutých detí, či už sú to rómske deti, deti so zdravotným postihnutím, alebo deti migrantov. Bude to na prospech celej našej spoločnosti a všetkých detí. Na prospech celej našej spoločnosti bude, ak budeme mať inkluzívne vzdelávanie, osobitne to platí tu na Slovensku.“ vyhlásil komisár Muižnieks a dodal: Vzdelanie formuje našu identitu. Definuje naše profesionálne zmeny. Segregácia určitých skupín vo vzdelávaní je závažným porušením ľudských práv.“

Všetci účastníci  sa zhodli, že inkluzívne vzdelávanie je želaný nástroj na riešenie diskriminácie vo vzdelávaní a zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých detí ku kvalitnému vzdelaniu bez predsudkov voči ich schopnostiam, zdraviu alebo etnickému pôvodu. Vzdelávanie všetkých žiakov by sa malo sústrediť na ich potreby, aby sa mohli vzdelávať spoločne v bežných školách, zabezpečiť poskytovanie individuálnej podpory a osobných asistentov pre tých študentov, ktorí to potrebujú. Účastníci tiež zdôraznili potrebu prijatia a implementácie zákonov a politík založených na dôkazoch, ktoré umožnia merať ich efektívnosť.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz