Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Medzinárodná konferencia venovaná problematike obchodovania s ľuďmi

28. 03. 2013

icmpd

„Výmena skúseností a najlepšej praxe pri harmonizovanom zbere údajov v obchodovaní s ľuďmi“

 V dňoch 26. a 27. marca zorganizoval odbor prevencie kriminality KMV SR v Bratislave medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bola výmena skúseností a informácií pri harmonizovanom zbere údajov v praxi v oblasti týkajúcej sa obchodovania s ľuďmi. Na konferencii rokovali zástupcovia SR so zástupcami Európskej komisie, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) na čele s riaditeľom pre východnú dimenziu Martijnom Pluimom, s predstaviteľmi Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) i s hosťami z 20 krajín Európy a USA. Projekt realizovalo MV SR v spolupráci s partnerom ICMPD s finančnou podporou programu EK Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.

Konferenciu otvoril podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák. V úvodnom slove  označil problém obchodovania s ľuďmi ako „mimoriadne závažný zločin, porušujúci ľudskú dôstojnosť, práva jednotlivca a zásady demokratickej spoločnosti.“ Ako ďalej šéf rezortu dodal: „S kolegami vo vláde a spolupracovníkmi na ministerstve vnútra sme prijali rad systémových opatrení zameraných na skvalitnenie a zefektívnenie boja a prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi.“

Význam konferencie a prácu MV SR v tejto oblasti zhodnotil aj štátny tajomník MV SR a národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Jozef Buček: ,,Vzájomné informovanie a harmonizácia dát sú nevyhnutnou potrebou.  Som rád, že môžeme predstaviť výsledok našej práce - Informačný systém Obchodovanie s ľuďmi. Vybudovalo ho naše ministerstvo a má priamy súvis so zberom, spracovávaním, ako aj harmonizáciou dát o obchodovaní s ľuďmi.“

Uvedený systém umožňuje oprávneným osobám zaevidovať údaje o obetiach, o páchateľoch,  o prípadoch, zhromažďovať dáta, spájať obete a páchateľov do prípadov, lustrovať obete, páchateľov a prípady, získavať výstupy, tlačové zostavy a reporty. Pri vývoji systému boli vytvorené technické predpoklady pre zdieľanie dát aj na úrovni medzirezortného prepojenia štatistických a informačných systémov v rámci SR, či na medzinárodnej úrovni.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin označil konferenciu za  „významné podujatie s mimoriadne vážnou témou, kde sa predostrelo mnoho podnetov na ďalšiu  spoluprácu.“

Program of the Conference  „Sharing Best Practices in Harmonised Data Collection on Trafficking in Human Beings“ and Presentations of the Participants.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz