Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Mestám a obciam ministerstvo vnútra za apríl vyplatí 5 miliónov eur na príspevky za ubytovanie

31. 05. 2022

ukrajina-vlajocka-ilustr

V priebehu utorka 31. mája 2022 ministerstvo vnútra odošle samosprávam v 72 okresoch finančné prostriedky na vyplatenie príspevkov za ubytovanie občanom, ktorí poskytli svoje nehnuteľnosti odídencom z Ukrajiny. Mestá a obce tieto prostriedky vyplatia prenajímateľom do 5 pracovných dní na bankový účet alebo v hotovosti.

„O príspevok za ubytovanie v apríli požiadalo 8765 ubytovateľov pre 33830 odídencov. Samosprávam bolo refundovaných takmer 5 miliónov eur /4 920 792/, čo je raz toľko, ako pri prvom kole vyplácania príspevkov za mesiace február a marec /2,5 mil. eur/," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Najviac ubytovateľov požiadalo o príspevok v okresoch Bratislava II. /583/,  Senec /397/, Nitra /378/, Bratislava V. /339/ a  Prešov /273/. Nasledovali okresy  Žilina /252/, Trnava /226/, Košice I. /225/, Trenčín /204/, Liptovský a Mikuláš /190/.
Naopak, najmenej ubyvateľov požiadalo o príspevok v okresoch Poltár /8/, Gelnica /19/ a Revúca /22/.

Aktuálne zákonné termíny na doručenie výkazov

  • Výkazy za mesiac máj 2022 sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 7. júna.
  • Ak boli ubytovatelia vyzvaní na opravu chýb vo výkazoch za apríl, je potrebné, aby aj tieto opravné výkazy doručili obciam do 7. júna
  • Obce všetky výkazy zosumarizujú do jednotného prehľadu a zašlú ministerstvu vnútra do 15. júna.

Podmienky vyplatenie príspevku

Vzory  formuláre výkazov pre fyzické i právnické osoby, ako aj pre mestá a obce zverejňuje ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku za ubytovanie je uzavretie zmluvy o bezodplatnom poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Štát  príspevok za ubytovanie odídencom vypláca na základe novely azylového zákona účinnej  od marca 2022.  Na príspevok majú nárok vlastníci bytov a domov, právnické osoby poskytujúce krátkodobé ubytovanie, pokiaľ nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb, ako aj obce a vyššie územné celky a to v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne alebo prostredníctvom svojich rozpočtových či príspevkových organizácií.

Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje vládne nariadenie č. 99/2022 Z. z.  

 Refundácia aj za stravovanie odídenca

Na základe zmien v zákone o azyle, ktoré parlament schválil 24. mája, by vláda okrem príspevku za ubytovanie mohla rozhodnúť aj o náhrade za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídenca, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Náhrada za bezodplatné stravovanie by mala byť súčasťou príspevku za ubytovanie. Podrobnosti  a výšku príspevku v takom prípade upraví nariadenie vlády.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz