Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Ministerstvo vnútra otvára klientske centrum v Spišskej Novej Vsi

17. 06. 2022

dotykový displej s výberom oddelenia na pracovisku MV SR

V pondelok 20. júna 2022 ministerstvo vnútra otvorí Klientske centrum Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.  Moderné  centrum bude sídliť  v budove na Markušovskej ulici č. 1, ktorú ministerstvo vnútra začiatkom tohto roku prevzalo do správy od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.  

Obyvatelia okresu tu nájdu na jednej adrese pracoviská okresného úradu, teda kataster, živnostenské podnikanie, cestnú dopravu, úsek starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, ako aj  služby osvedčovania podpisov na listinách a samozrejme podateľňu. Zároveň budú súčasťou klientskeho centra agendy polície, a to oddelenie dokladov a taktiež evidencia vozidiel.

Samotné nadobudnutie nehnuteľnosti ako aj nevyhnutné rekonštrukčné práce boli financované z OP Efektívna verejná správa v rámci projektu Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám.

Sídlo klientskeho centra v Spišskej Novej Vsi

V poradí 64. klientske centrum bude až do 1. júla fungovať v testovacom režime. „Toto medziobdobie využijeme na doladenie všetkých procesov a komunikačnej  infraštruktúry tak, aby sme od prázdnin miestnym obyvateľom poskytovali perfektné služby,uviedla prednostka OÚ Spišská Nová Ves Mária Dudžáková. 

Ministerstvo vnútra v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR pokračuje v budovaní siete klientskych centier vo všetkých okresných mestách, v ktorých takéto centrum nie je zriadené. Zámerom je zriadiť celkom 78 klientskych centier.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz