Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

O elektronické služby dopravných evidencií je záujem, eID karty má už viac ako 800-tisíc Slovákov

14. 05. 2015

edopp-citacka-web

Elektronické občianske preukazy /eID karty/, ktoré Slovenská republika vydáva od 1. decembra 2013, malo k 30. aprílu tohto roka 804 711 slovenských občanov. O certifikáty k bezplatnému vytvoreniu zaručeného elektronického podpisu požiadalo 38 597 občanov.

Ministerstvo vnútra predpokladalo, že sprístupnenie e-služieb z oblasti dopravy, ktoré vychádzajú z každodenných potrieb občanov či podnikateľov, sa odrazí aj na záujme o elektronické občianske preukazy. Na ich využívanie je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz so  ZEP a v niektorých prípadoch tiež elektronické osvedčenie o evidencii vozidla, vydávané od júna 2010. 

Pre porovnanie: v apríli 2014 požiadalo o eID karty 43093 občanov, v apríli 2015 až  52046 občanov.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Ministerstvo vnútra 1. apríla sprístupnilo 40 e-služieb z oblasti dopravných evidencií /budovaných v rámci projektov E-služby pre osvedčenie o evidencii vozidla a E-služby Národnej evidencie vozidiel cez Operačný program informatizácia spoločnosti financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/. Pre svoje záležitosti si môže občan dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte, elektronicky vozidlo prihlásiť či vykonať zmenu v evidencii, požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom. S použitím ďalších informačných služieb možno získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom. K dispozícii sú aj elektronické žiadosti o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia. Prístupné sú aj možnosti získať podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení, o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých vlastníkov vozidla či o technických údajoch vozidla.

Najviac využívanou službou z oblasti dopravy je podľa očakávania objednanie sa na vybavenie na dopravný inšpektorát, efektom ktorej je podstatné skrátenie čakacej doby na vybavenie. Zaznamenali sme 907 rezervácií cez internet.

Prehľad počtu rezervácií termínov na dopravných inšpektorátoch:

 • Liptovský Mikuláš         120
 • Bratislava                     91
 • Trenčín                         75
 • Banská Bystrica            72
 • Senec                           68
 • Trnava                         49
 • Prievidza                      36
 • Čadca                          35
 • Košice                          34
 • Nitra                            24
 • Košice – okolie             19
 • Malacky                       18
 • Zvolen                         18
 • Žilina                           18
 • Levice                          15
 • Nové Mesto n. Váhom    13
 • Lučenec                        11
 • Nové Zámky                 10

/na ostatných DI zaznamenali menej ako 10 žiadostí o rezerváciu/

Často používanou službou je tiež prihlásenie nového vozidla do evidencie importérom a tiež viaceré informačné služby, napríklad poskytnutie technických údajov o vozidle, informácie o  pôvode vozidla a podobne.

Do Národnej evidencie vozidiel sa  v priebehu apríla 2015 zaregistrovalo 9 predajcov vozidiel, ktorí e-služby prihlásenia nového vozidla intenzívne využívajú.

Aby mohol občan či podnikateľ využívať e-služby, musí byť držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu, mať k dispozícii čítačku čipových kariet a prístup na internet. Podľa druhu služby je potrebné mať aj zaručený elektronický podpis. Je  potrebný napríklad v prípade, ak občan požaduje vydanie právne záväzného dokumentu alebo ak chce vykonať zmenu vlastníckych práv k vozidlu.

Podnikatelia okrem toho  potrebujú na určité služby platné splnomocnenie na zastupovanie, ktoré získajú registráciou v Národnej evidencii vozidiel. Podrobný návod, ako pritom postupovať, ministerstvo vnútra zverejnilo na portáli Elektronické služby MV SR.

Okrem úspory času sa používanie e-služieb odráža aj na správnych poplatkoch: pri e-službách, ktorých použitie je podmienené zaručeným elektronickým podpisom, je poplatok za každý úkon zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur. 

Všetky služby a informácie k nim sú používateľom a záujemcom k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk a samozrejme tiež na portáli www.slovensko.sk.


Okrem služieb z oblasti dopravy ministerstvo vnútra už od decembra 2013 poskytuje e-služby z oblasti hlásenia pobytu a napríklad možnosť modifikovať si kontaktné údaje v evidenciách MV SR. Ďalšie služby čoskoro pribudnú, napríklad e-služby pripravované v rámci projektu Register adries. 
Ministerstvo vnútra v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti pracuje na 13-tich projektoch.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz