Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Obdobie čerpania príspevkov za ubytovanie sa predĺži, ministerstvo vnútra samosprávam za apríl vyplatí 4,6 milióna eur

26. 05. 2022

lex-ukrajina-ilustr

Získať príspevok za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné aj počas letného obdobia. Po rokovaní vlády vo štvrtok 26. mája 2022 o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec s tým, že v príprave je nové nariadenie vlády, ktorým sa má predĺžiť obdobie čerpania príspevku.

Nariadenie má upravovať nielen príspevok za ubytovanie, ale aj stravovanie. Prvýkrát sa má uplatňovať za mesiac jún. Podľa ministra vnútra zatiaľ nie je známe, na aké dlhé obdobie bude možné o príspevok žiadať. Najprv je potrebná dohoda medzi rezortmi.  Predpokladá sa, že to bude platiť na celé letné obdobie.     

Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku v súčasnosti upravuje nariadenie vlády č. 99 účinné od 31. marca 2022.

V rámci vyplácania príspevku za ubytovanie za mesiace február a marec 2022  MV SR obciam a mestám vyplatilo 2,5 mil eur pre 6648 ubytovateľov, ktorí poskytli prístrešie 24463 odídencom. 

Dáta od obcí za mesiac apríl sa spracúvajú

Počty ubytovateľov i ubytovaných odídencov budú vyššie - ministerstvo vnútra na základe informácií od miest a obcí predbežne eviduje viac ako  30-tisíc ubytovaných a takmer 8-tisíc ubytovateľov. Predbežná suma na príspevky za ubytovanie za mesiac apríl 2022 je 4,6 milióna eur.

Podmienky vyplatenie príspevku za ubytovanie podľa zákona o azyle:

  • zmluva medzi vlastníkom a odídencom predložená obci,
  • bezodplatnosť poskytnutého ubytovania,
  • predloženie obci výkazu o počte nocí, v ktorých ubytovateľ skutočne poskytol ubytovanie,
  • ubytovaný odídenec je povinný raz mesačne obci osobne oznámiť, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie (pokiaľ tak neurobil v mesiaci máj, je potrebné úkon vykonať do 31.5.2022).

Ministerstvo vnútra zabezpečuje vyplácanie príspevkov za ubytovanie podľa zákona o azyle na základe prehľadov od obcí a po kontrole v štátnych informačných systémoch.

Za splnenie zákonných podmienok na vyplatenie príspevkov zodpovedajú mestá a obce tak, aby v prípade budúcich kontrol /NKÚ a podobne/ mali k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu /zmluvy, výkazy, doklad o osobnom oznámení odídenca o poskytnutí ubytovania/

Všetky informácie k príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle ministerstvo vnútra zverejňuje na stránkach sekcie verejnej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz