Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Od 1. júna posiela štát neziskovkám úradné rozhodnutia do e-schránok - ich štatutári potrebujú elektronický občiansky preukaz

04. 06. 2020

občiansky preukaz s čipom

Od 1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. Z celkového počtu približne 78 880 právnických osôb má tak elektronickú schránku aktivovanú  na doručovanie približne 60-tisíc organizácií. 

V prvej vlne, k 1. júnu,  štát aktivoval elektronické schránky 8 právnym formám - nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske  združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. „V prípade, že štatutári ich ešte nemajú, môžu si ich vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti už tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni. S ich vybavením by štatutári nemali už dlhšie čakať“, apeluje  Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie ÚPVII.

MV SR pripomína, že výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie, je možné za predpokladu, ak sa v danom registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi v podobe – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť svoje údaje do 30.6.2019.  

„Štatutári, ktorí nemajú v registroch uvedené kompletné údaje o sebe a svojej organizácii, sa nebudú vedieť prihlásiť do svojej e-schránky a prečítať si doručené úradné rozhodnutie“, vysvetľuje Peter Kucer.

1. júna 2020 štát spustil približne tri štvrtiny elektronických schránok
mimovládneho neziskového sektora.
Do schránok tak začnú chodiť úradné rozhodnutia

Je dôležité, aby štatutári, ktorí tak doteraz neurobili, si skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom registri  a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich.

„Doplnenie údajov o štatutárovi je potrebné nielen preto, aby sa títo štatutári do svojich e-schránok dostali, ale je potrebné povedať aj to, že tieto organizácie sa tak samé pripravujú o možnosť poberať 2%, o možnosť žiadať o zdroje EÚ či prenajímať si majetok od obcí, miest a vyšších územných celkov. Zákon o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu svojho štatutára“, vysvetľuje a opätovne apeluje na štatutárov Peter Kucer.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť. V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby bude e-schránky ďalších organizácií v rámci právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR aktivovať  vo  fázach podľa indikatívneho harmonogramu. Viac informácií na statutar.sk. 

 

Prečítajte si tiež: Štatutári viacerých typov organizácií budú od 1. júna potrebovať elektronický OP

Zdroj: MV SR, Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz